Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
23. januarja, 2017

S.p. – katere so novosti pri poročanju Ajpesu

Precejšnja novost se obeta srednje velikim in velikim podjetnikom: ZGD-1 sicer tega ne predpisuje, vendar so SRS bistveno razširili njihov obseg poročanja in razkritij, posledično tudi metodološko navodilo Ajpesa. Po novem morajo tako poročati: bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter pojasnila in razkritja ter poslovno poročilo. Torej povsem enako kot velike družbe, izjema je le, da niso zavezanci za revizijo, zato pa vse navedeno poročajo – najkasneje do 31.3.2017.
Mikro in majhni podjetniki oddajajo zgolj bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.

Obrazca bilance stanja in izkaza poslovnega izida sta enaka tistim za družbe, le nekaj postavk je spremenjenih: namesto kapitala poročajo o podjetnikovem kapitalu, ne uporabljajo odloženih davkov, namesto čistega poslovnega izida pa ugotovijo podjetnikov dohodek. Če smo v preteklih letih podjetnikov negativni kapital izkazovali na aktivi kot terjatev do njegovega gospodinjstva, bomo z letom 2016 ga izkazali na pasivi kot negativni kapital.
Sicer pa krog zavezancev, ki morajo poročati o podatkih o poslovanju, ostaja enak kot prejšnja leta: poročajo vsi samostojni podjetniki, ki niso normiranci, prav tako računovodskih izkazov ne predložijo drugi zasebniki (npr. zasebni detektivi, odvetniki, novinarji, samostojni kulturni delavci…), zato podatkov o njihovi (ne)uspešnosti ne moremo dobiti, podatki podjetnikov, ki morajo poročati, pa ostajajo javna informacija.