Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
5. septembra, 2017

S 1. septembrom začel veljati novi Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Na podlagi 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma morajo zavezanci za poročanje uradu sporočiti podatke o:

  • gotovinskih transakcijah nad 15.000 EUR,
  • nakazilih v tvegane države, tj. v države iz tretjega odstavka 50. člena ZPPDFT-1 oziroma pravnim in fizičnim osebam iz teh držav nad 15.000 EUR,
  • sumljivih transakcijah, tj. transakcijah, osebah, premoženju ali sredstvih, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.

Podatki se sporočajo na enotnem informatiziranem obrazcu po zaščiteni elektronski poti prek aplikacijskega vmesnika ali prek spletnega obrazca. Zavezanci na enotnem informatiziranem obrazcu uradu posredujejo tudi podatke in dokumentacijo, ki se nanašajo na zahtevo urada za sporočanje podatkov ali na tekoče spremljanje finančnega poslovanja stranke.

Zavezanci pošiljajo podatke uradu po zaščiteni elektronski poti na enotnem informatiziranem obrazcu, katerega struktura je zapisana v XML-datoteki, ki je javno objavljena na spletnih straneh urada. Izmenjava podatkov se izvaja skladno s specifikacijo ZBS_B2B 2.0., in sicer v obliki XML-datotek kodiranih z GPG-ključem. Zavezanci, ki podatke sporočajo prek aplikacijskega vmesnika, morajo pred začetkom uporabe aplikacijskega vmesnika uradu poslati serijsko številko sredstva elektronske identifikacije, podatke pa šifrirati s šifrirnim ključem urada. Z avezanci, ki podatke sporočajo prek spletnega obrazca, morajo pred začetkom uporabe spletnega obrazca uradu za potrebe registracije poslati serijsko številko sredstva elektronske identifikacije. Spletni obrazec ima enako XML-strukturo kot obrazec iz prvega odstavka tega člena in je dostopen na spletni strani urada.

Zgolj izjemoma bo še mogoče poročanje v pisni obliki.

Več: Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 32/17)