Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
20. decembra, 2019

S 1.1.2020 več »novih« subjektov javnega interesa

Spremembe Zakona o revidiranju so prinesle več novosti, med drugim sklepanje vsaj 3-letnih pogodb o revidiranju (navzgor je omejeno trajanje pogodb le za revidiranje letnih poročil subjektov javnega interesa – na 10 let).

Subjekte javnega interesa smo v Sloveniji opredelili s spremembami ZGD-1, ki so začele veljati z letom 2016. Po ZGD-1 so subjekti javnega interesa družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ali kreditne institucije po zakonu o bančništvu in pa zavarovalnice. Takih družb je bilo po stanju na dan 30.9.2019 66.

Zakon o revidiranju širi nabor subjektov javnega interesa. Tako bi naj z novim letom dobili še 111 »novih« subjektov javnega interesa.

Mednje namreč sodijo tudi  pokojninske družbe in družbe, zavezane k obvezni reviziji, v kateri imajo država ali občine, skupaj ali samostojno, neposredno ali posredno, večinski lastniški delež. Navedeno pa pomeni tudi oblikovanje revizijskih komisij v teh podjetjih ter dodatne zahteve pri letnem poročanju kot seveda tudi višje stroške.