8. aprila, 2020

POMEMBNO OBVESTILO: Rok za plačilo davčnih obveznosti je 9.4.2020

Obroke akontacije in tudi vse druge davčne obveznosti, ki zapadejo v plačilo na dan 10.4.2020, je potrebno plačati do vključno 9.4.2020, saj banke in hranilnice v evroobmočju v petek, 10.4.2020 ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

V povezavi s tem spodaj navajamo nekaj dodatnih informacij oziroma opomnikov glede plačila akontacij DDPO oz. dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Samostojni podjetniki:
Samostojni podjetniki (tudi družbeniki, ki so poslovodne osebe, kmetje in verski uslužbenci), ki imajo namen zaprositi za izredno pomoč v obliki temeljnega dohodka po novem »mega zakonu«, in so obračun DohDej za leto 2019 že oddali do 31. 3. 2020, morajo akontacijo dohodnine za marec in morebitni poračun akontacije dohodnine za januar in februar NUJNO plačati v četrtek, 9. 4. 2020.

Pogoj za izredno pomoč je namreč to, da imajo na dan uveljavitve novega zakona poravnane vse zapadle obveznosti – če bo »mega zakon« začel veljati med petkom in ponedeljkom, bi neplačilo v četrtek pomenilo, da nimajo izpolnjenega tega pogoja.

Družbe in s.p.
Tudi družbe in ostali samostojni podjetniki morajo v primeru, da so DDPO obračune oziroma obračune DohDej za leto 2019 že oddali do 31. 3. 2020, akontacijo za marec in morebitni poračun akontacije za januar in februar plačati najkasneje v četrtek, 9. 4. 2020, če ne želijo biti v zamudi – pri drugih ukrepih (npr. oprostitev plačila prispevkov za s.p., povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo…) morajo biti davčne obveznosti sicer poravnane na dan vložitve vloge.

Družbe in s.p.-ji, ki so DDPO obračune oziroma obračune DohDej za leto 2019 oddali ali jih še bodo oddali v aprilu, bodo marčevsko akontacijo morali plačati najkasneje do 10. 5. 2020, če pa bodo obračune oddali maja ali najpozneje 1. 6. 2020 (ko se izteče rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej), bodo morali marčevsko akontacijo poravnati najkasneje do 10. 6 .2020.

Akontaciji za mesec april (plačilo najkasneje do 10.5.) in maj (plačilo najkasneje do 10.6.) bosta po »mega zakonu« avtomatično oproščeni plačila.