Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
13. avgusta, 2019

Rešenih že 65,87 % vseh vloženih ugovorov zoper informativni izračun dohodnine

V teh dneh je bilo z osebno vročitvijo izdanih 24.193 (65,87 % glede na vložene ugovore) odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Rok za doplačilo dohodnine je 30 dni od datuma vročitve odločbe. Prav tako pa bo v 30 dneh od datuma vročitve odločbe izvršeno nakazilo na TRR zavezancem, ki imajo vračilo dohodnine. Zoper odločbo je možna pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve. Za ostale zavezance Finančna uprava RS nadaljuje postopke odmere dohodnine in bo odločbe izdala do 31. oktobra 2019.

V zvezi z dohodnino 2018 je bilo izdanih 1.543.609 informativnih izračunov dohodnine (IID). Zoper te izračune je do roka podalo ugovor 36.727 (2,38 %) zavezancev, od tega se jih je 22.365 (60,89 %) nanašalo na spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih.

Od 24.193 odločb, ki so bile v teh dneh izdane zavezancem, ki so podali ugovore zoper IID, jih je 16.559 (68,45 %) z vračili, 6.075 (25,11 %) z doplačili in 1.559 (6,44 %) brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši je skupaj 11.405.467 EUR vračil in 3.140.530 EUR doplačil. Povprečni znesek vračila znaša 688,78 EUR, povprečni znesek doplačila pa 516,96 EUR.

Zavezanci, ki se z odločbo o odmeri dohodnine ne strinjajo, lahko vložijo pritožbo v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se pošlje na naslov Finančne uprave RS, ki je naveden v pravnem pouku odločbe. Upravne takse ni. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve. To pomeni, da mora zavezanec kljub morebitni pritožbi davek plačati v 30 dneh od datuma vročitve odločbe.

Ostalim zavezancem bodo dohodninske odločbe izdane najpozneje do 31. oktobra, kot to določa Zakon o davčnem postopku.

Vir: FURS