Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
22. novembra, 2016

Redosled namirenja poreskog duga

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem poreskih obaveza, Poreska uprava vrši obračun kamate na dug, a ukoliko do izmirenja obaveza dođe pokretanjem prinudne naplate, nastaju i troškovi naplate poreza koje obveznik mora da izmiri.
Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji je propisan redosled namirenja ovih obaveza po uplati obveznika.
Redosled namirenja u slučaju kada pored glavne obaveze poreski obveznik duguje i sporedne poreske obaveze se menjao tokom vremena.

Za uplate javnih prihoda do 31.decembra 2014. godine poreska obveza se namiruje po sledećem redosledu:

iznos glavne poreske obaveze
kamata
troškovi naplate
Za uplate javnih prihoda od 01.januara 2015 godine pa do 31.decembra 2015 godine poreska obaveza se namiruje po sledećem redosledu:

troškovi naplate
kamata
iznos glavnog duga
Za uplate javnih prihoda od 01.januara 2016 godine poreska obaveza se ponovo namiruje po starom redosledu:

iznos glavnog poreskog duga
kamata
troškovi naplate
Prikazani redosledi namirenja primenjuju se u zavisnosti od toga kada je izvršeno plaćanje poreske obveze , nezavisno od toga kada je nastala poreska obaveza.

U periodu od 01.01.2015. – 31.12.2015. godine važeći redosled namirenja dovodio je do toga da obveznicima koji ne izmire dug u celosti, već delimično, preostane deo glavnice na koji se obračunava kamata sve do izmirenja celokupnog duga. Izmenama koje su stupile na snagu 01.01.2016. godine ova situacija promenjena je u koristi poreskih obveznika. Iz uplate se prvo namiruje glavnica duga, te ukoliko je ona u celini pokrivena uplatom, kamata prestaje da se uvećava danom uplate.