20. januarja, 2020

Razmišljate o statusnem preoblikovanju družbe ali prenosu lastništva?

Do konca leta 2023 imate možnost izkoristiti vavčer za statusno preoblikovanje družb in vavčer za prenos lastništva, ki ga v obliki javnega poziva razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: javni poziv). V okviru javnega poziva je za vsak vavčer do konca leta 2023 na voljo 1.000.000,00 EUR.

Namen vavčerja o statusnem preoblikovanju družb je izvedba statusnih preoblikovanj mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP), in sicer:

  • preoblikovanje samostojnih podjetnikov posameznikov v kapitalske družbe;
  • preoblikovanje delniških družb v družbe z omejeno odgovornostjo ali obratno;
  • preoblikovanje zadrug v gospodarske družbe ali obratno.

 

Podjetje oziroma podjetnik lahko s prijavo na javni poziv pridobi namenska sredstva EU za sofinanciranje izvedbe statusnega preoblikovanja podjetja v minimalni višini od 1.000,00 EUR ter maksimalni višini 5.000,00 EUR oziroma 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški za katere se lahko namenijo namenska sredstva javnega poziva za statusno preoblikovanje družb so naslednji:

  • stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja podjetij,
  • notarski stroški,
  • stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja.

 

Namen vavčerja za prenos lastništva je spodbuditi mala in srednje velika podjetja k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva. Podjetje oziroma podjetnik lahko s prijavo na javni poziv pridobi namenska sredstva EU za prenos lastništva v minimalni višini 500 EUR za posamezen sklop aktivnosti in maksimalni v višini 3.000 EUR za posamezni sklop aktivnosti oz. za vse tri aktivnosti skupaj maksimalno 9.000 EUR.

Upravičeni stroški za katere se lahko namenijo namenska za prenos lastništva so naslednji:

  • sklop:stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva,
  • sklop:stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva,
  • sklop:stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.

 

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer morajo prijavitelji upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

 

Vse informacije glede javnega poziva sicer najdete tudi na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada – https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi

 

Za več informacij ali pomoč pri pripravi dokumentacije za prijavo na javni poziv oziroma pri izvedbi transakcije statusnega preoblikovanja so vam na voljo tudi naši svetovalci. Pišete jim lahko na consulting.unijaslovenija@unija.com.