Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
28. julija, 2016

Računovodski izkazi za 2016 na poenotenih obrazcih AJPES

AJPES je objavil poenotene obrazce za predložitev podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava za leto 2016, ki jih bodo morali zavezanci predložiti za namene državne statistike in javne objave. Novi obrazci so posledica sprememb ZGD-1I, novih SRS 2016 in predpisanega novega Enotnega kontnega okvira.
V bilančnih shemah so posebnosti le pri kapitalu in čistem poslovnem izidu. Obrazci so objavljeni v obliki excel preglednic in jih lahko najdete s klikom na spodnjo povezavo:

Poenoteni obrazci – letna poročila za leto 2016