Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 250 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Prvi razpis za sredstva iz Sklada za pravični prehod
26. julija, 2023

Prvi razpis za sredstva iz Sklada za pravični prehod

Minister za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Aleksander Jevšek, skupaj z državno sekretarko Andrejo Katič, je na novinarski konferenci napovedal prvi razpis iz Sklada za pravični prehod, namenjen izgradnji ekonomsko-poslovne infrastrukture v Zasavski premogovni regiji. Na voljo bo 7.764.705,88 evra sredstev.

Minister dr. Aleksander Jevšek je poudaril, da je Sklad za pravični prehod novost v programskem obdobju 2021-2027, in da sta do sredstev tega sklada upravičeni dve premogovni regiji v Sloveniji, Savinjsko-Šaleška in Zasavska. Skupna vrednost sredstev sklada za Slovenijo znaša 258,7 milijona evrov, od tega je namenjenih 173,9 milijona evrov za Savinjsko-Šaleško regijo in 74,9 milijona evrov za Zasavsko regijo. Poleg tega je na voljo 9,9 milijona evrov za tehnično pomoč.

Čemu je razpis namenjen?

Sredstva sklada so namenjena podpori prestrukturiranju gospodarstva na območjih, kjer je ali bo opuščena raba premoga, z namenom nadomestitve izgubljenih delovnih mest z novimi. Poleg prvega razpisa so predvideni tudi drugi razpisi s strani različnih ministrstev za podporo gospodarstvu, karierni orientaciji in usposabljanju brezposelnih ter vzpostavitvi Centra za demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije.

Prvi razpis iz Sklada za pravični prehod je namenjen podpori projektom funkcionalnega razvoja in revitalizacije ekonomsko-poslovne infrastrukture na območjih, povezanih s premogovništvom, pri čemer se upošteva načelo “onesnaževalec plača”. Ta razpis bo usmerjen v Zasavje, natančneje območje degradiranih površin občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, ki bodo tudi prijavitelji projektov in prejemniki sredstev. Med upravičene stroške bodo spadala gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, nakup nezazidanih stavbnih zemljišč, najem zunanjih izvajalcev, komuniciranje in plačilo davka na dodano vrednost (DDV) v primerih, ko ga ni mogoče odbiti.

Zainteresirane občine bodo morale pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje najkasneje 6 mesecev po oddaji vloge na razpis. Prvi rok za predložitev vlog bo do 30. septembra 2023, drugi do 30. januarja 2024 in tretji do 30. junija 2024.

Poleg tega sta napovedana tudi dva dodatna javna razpisa za jesen. Zasavsko premogovno regijo bo podprl razpis za poslovno infrastrukturo za mala in srednja podjetja, z vrednostjo razpisanih sredstev 2,59 milijona evrov. Za Savinjsko-Šaleško premogovno regijo pa bo na voljo razpis za sofinanciranje izgradnje ekonomske-poslovne infrastrukture, namenjene tako poslovnim ekonomskim conam kot tudi malim in srednjim podjetjem, pri čemer bo vrednost razpisanih sredstev znašala 42,54 milijona evrov. Minister Jevšek je tudi predstavil aktualne podatke o uspešnosti koriščenja evropskih kohezijskih sredstev iz prejšnjega programskega obdobja 2014-2020. Povedal je, da je trenutno dosežena poraba 91 odstotkov razpoložljivih sredstev in izrazil ponos, da bo do konca leta dosežena 100-odstotna poraba evropskih sredstev iz stare perspektive.