Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
2. julija, 2018

Prost dostop na slovenski trg dela za hrvaške državljane

Državljani Republike Hrvaške po novem (od 1. julija 2018) za delo na ozemlju Republike Slovenije, ne potrebujejo več delovnih dovoljenj in so tako na trgu dela izenačeni z ostalimi državljani Evropske Unije.

Skladno s predpisi Evropske unije je Slovenija sicer imela možnost podaljšati omejitev dostopa na trg dela za državljane Republike Hrvaške še za dodatni dve leti, vendar se glede na razmere na slovenskem trgu dela in težav slovenskih podjetjih v zvezi s pomanjkanjem ustrezne delovne sile, za takšen ukrep ni odločila.

Do sedaj so namreč hrvaški državljani imeli prost dostop na trg dela šele po dveh letih zakonitega bivanja v Republiki Sloveniji. V prvih dveh letih pa so se lahko zaposlili zgolj na podlagi izdanega dovoljenja za zaposlitev. Po novem tudi za njih velja pravica do prostega dostopa na trg dela kar pomeni, da se lahko zaposlijo ali samozaposlijo brez soglasja k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali brez dovoljenja za sezonsko delo.