28. maja, 2020

Prodaja blaga na daljavo in novosti 2021

V tokratnem prispevku bomo predstavili davčno ureditev in opozorili na posebnosti pri prodaji blaga na daljavo končnim potrošnikom. V času pandemije koronavirusne bolezni 2019 so digitalni posli dobili nov zagon in vrednost prodaje je močno narasla. Čeprav marsikdo pričakuje, da se bo življenje počasi vrnilo v stare tire, lahko verjamemo, da bo obseg tovrstnih poslov v prihodnje še pomembno rasel. EU je za preprečevanje davčnih utaj in poenostavitev poslovanja sprejela niz ukrepov, ki naj bi se začeli uporabljati leta 2021 in jih bomo predstavili v nadaljevanju.

Spletna prodaja blaga in storitev je čedalje pomembnejši del poslovanja, zato EU že več let išče ustrezne rešitve na področju DDV za obdavčitev tega poslovanja. Gre namreč za dejavnost, ki se dogaja večinoma v virtualnem svetu in jo vlade oziroma davčni organi držav članic težko nadzirajo, zato v teh poslih prihaja do velikih davčnih utaj ali obdavčitev v državi sedeža dobavitelja, in ne v državi potrošnje. Na ravni EU je bilo sprejetih več ukrepov, ki so najprej urejali obdavčitev določenih storitev, z letom 2021 pa naj bi se bistveni premik zgodil tudi pri obdavčitvi dobav blaga na daljavo (pošiljčni posli). V času pandemije covida-19 je spletna prodaja dosegala nove rekorde in marsikdo, ki doslej takih nakupov ni omogočal, zdaj svoje kupce nagovarja tudi na spletu. Pandemija bo najverjetneje tudi razlog, da bo dejanska uporaba novih predpisov odložena za pol leta in jih bomo zavezanci začeli uporabljati šele 1. 7. 2021; Komisija EU je namreč 8. 5. 2020 predlagala Svetu EU, naj se začetek uporabe novih predpisov odloži za šest mesecev. Če bo predlog sprejet, bomo zavezanci nove ukrepe začeli uporabljati šele 1. 7. 2021, in ne že 1. 1. 2021, kot je bilo predvideno doslej.

Davčna obravnava pošiljčnih poslov

V nadaljevanju predstavljamo pravila, ki se na področju DDV za dobave blaga na daljavo uporabljajo zdaj, in opozorili na nekatere pasti. Kdaj sploh govorimo o prodaji blaga na daljavo? To si najlaže predstavljamo tako, da je vsaka dobava blaga, ki ga naročimo po spletu, katalogu ali telefonu in nam ga dostavi prodajalec, dobava na daljavo oziroma pošiljčni posel. Če sta prodajalec (dobavitelj) in kupec v isti državi in blago torej ne prečka državne meje, so pravila preprosta, saj je kraj obdavčitve v državi članici, v kateri se blago nahaja, in dobavitelj normalno obračuna ustrezni DDV. Pravila se popolnoma spremenijo, če blago prečka državno mejo, kar pomeni, da ga dobavitelj pošlje iz ene države članice v drugo ali iz tretje države v EU.
V tretjem odstavku 20. člena ZDDV-1 je določeno, da se kot kraj dobave blaga, ki ga odpošlje ali odpelje dobavitelj ali druga oseba za njegov račun iz države članice, ki ni namembna država članica, šteje kraj, v katerem se blago nahaja, ko se odpošiljanje ali prevoz blaga kupcu konča, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

  • dobava blaga je opravljena za davčnega zavezanca ali pravno osebo, ki ni davčni zavezanec, katerih pridobitve blaga znotraj Unije niso predmet DDV, ali za katerokoli drugo osebo, ki ni davčni zavezanec;
  • dobavljeno blago niso nova prevozna sredstva ali blago, ki ga dobavi dobavitelj ali druga oseba za njegov račun, potem ko je bilo montirano ali instalirano, s poskusnim zagonom ali brez njega.

Dobava blaga je torej obdavčena v namembni državi članici, to je državi, v katero prodajalec pošlje blago kupcu, če je kupec fizična oseba ali pravna oseba, katere pridobitve iz EU niso obdavčene. Izjema je določena za nova prevozna sredstva in dobavo blaga z montažo. Dodatne izjeme so določene v petem odstavku istega člena ZDDV-1.

…  (nadaljevanje članka v majski številki biltena Unikum)

Nova ureditev v letu 2021

V uvodu smo že opozorili, da je zaradi epidemije covida-19 Evropska komisija predlagala Svetu EU, naj začetek uporabe novih pravil prestavi s 1. 1. 2021 na 1. 7. 2021, s čimer bi bila tako državam članicam kot tudi davčnim zavezancem omogočena ustreznejša priprava na novo ureditev.
Direktiva Sveta (EU) 2017/2455 je bila sprejeta decembra 2017 in že v njej je zapisano, da so vzpostavitev notranjega trga ter tehnološke spremembe povzročili bliskovito rast prodaje blaga na daljavo. To se je v letu 2020 le še multipliciralo. Glavni poudarki nove ureditve so:

  • odprava vrednostnega praga za določitev kraja dobave pri pošiljčnih poslih;
  • odprava oprostitev za uvoženo blago do vrednosti 22 evrov (pošiljke zanemarljivih vrednosti) in nova posebna ureditev za uvoze do 150 evrov;
  • poenostavljeno poročanje z vzpostavitvijo ureditve MOSS tudi za dobave blaga na daljavo.

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo nekatere novosti, ki jih bo morala v svoje predpise implementirati tudi Slovenija. Ker predlog sprememb ZDDV-1 še ni pripravljen in objavljen, so vse informacije podane glede na zdaj veljavne predpise EU.

Celoten članek je na voljo v majski številki biltena Unikum.