Prispevki za popoldanski S.P.
7. aprila, 2023

Prispevki za popoldanski S.P. v 2023

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, t.i. popoldanski S.P., so dolžne plačevati pavšalne prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje (za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni in za primer invalidnosti ali smrti, ki bi bila posledica poklicne bolezni ali poškodbe pri delu).

Ti od 1. 4. 2023 znašajo 85,10 EUR, in sicer:

  • PIZ: 42,19 EUR in
  • ZZZS: 42,91 EUR (10,73 EUR + 32,18 EUR).