Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
23. februarja, 2021

Prioritetni inšpekcijski nadzori FURS-a v letu 2021

Finančni inšpekcijski nadzori bodo tudi v letu 2021 ciljno usmerjeni v odkrivanje in zmanjševanje obsega davčnih in carinskih utaj ter v izboljšanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti. Ob tem bo na izvajanje inšpekcijskega nadzora v letu 2021 pomembno vplivala tudi nujnost izvajanja nadzorov v zvezi z uveljavljanjem prejetih pomoči in oprostitev, ki so jih bili subjekti deležni v okviru ukrepov za zajezitev ali odpravo posledic epidemije COVID-19 (t.i. PKP ukrepi).

Kaj bo pod drobnogledom po posameznih področjih:

  • Nadzori nad uveljavljanem prejetih pomoči  in oprostitev prispevkov za socialno varnost se bodo sicer izvajali v okviru nadzorov davka od dohodkov iz dejavnosti, davka od dohodka pravnih oseb ter nadzora davkov in prispevkov od dohodkov posameznikov (zaposlenih, samozaposlenih, verskih uslužbencev, družbenikov in kmetov fizičnih oseb).
  • Največji delež nadzorov na področju davkov bo izvedenih na področju davka na dodano vrednost (DDV), sledi nadzor davka od dohodkov pravnih oseb, davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb, dohodnine in drugih dajatev. Kompleksnejše in večje utaje davkov bodo obravnavane v okviru finančnih preiskav.
  • Na področju davka od dohodkov pravnih oseb in davka od dohodkov iz dejavnosti bo poseben poudarek na nadzoru družb, ki prenehajo po skrajšanem postopku, nadzoru investicijskih olajšav in olajšav v raziskave in razvoj. Obeta se tudi nadzor zavezancev, ki poslujejo z davčnimi oazami in nadzor t.i. nepristnih davčnih shem, pri čemer se bo uporabljalo splošno pravilo za preprečevanje zlorab (GAAR), ki je definirano v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb. V okviru načrtovanega nadzora zavezancev, ki poslujejo z davčnimi oazami, se načrtuje tudi nadzor izpolnjevanja obveznosti poročanja o čezmejnih aranžmajih (DAC6).
  • Nadzor transfernih cen se bo prioritetno izvajal pri zavezancih, ki potencialno izkazujejo prenizko davčno osnovo, ter pri zavezancih z večjim obsegom transakcij s povezanimi osebami.
  • Na področju nenapovedanih dohodkov v letu 2021 ima pomemben vpliv na izvajanje nadzora odločitev Ustavnega sodišča RS o delni razveljavitvi 68. a člena ZDavP-2, na podlagi katere je potrebno izvesti ponovne postopkov nadzora davka od nenapovedanih dohodkov (prijava premoženja).
  • Nadzor elektronskega poslovanja bo usmerjen v preverjanje ustrezne registracije tujih subjektov, ki poslujejo preko spleta v Sloveniji, ter nadzor evidentiranja prihodkov iz naslova spletne prodaje blaga in storitev (delo na črno) ter plačilo ustreznih dajatev.

 

Obetajo se še poglobljeni nadzori na področju davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve (REK obrazci!), v boju zoper sivo ekonomijo ter pri iskanju nepravilnosti pri davčnem potrjevanju računov, carinjenju, trošarinah in izvajanju igrah na srečo.

 

Podrobnosti so na voljo v dokumentu FURS-a TUKAJ