Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Prijava poškodbe pri delu preko portala SPOT
7. septembra, 2022

Prijava poškodbe pri delu preko portala SPOT

Delodajalci morajo od 1. 9. 2022 dalje poškodbe pri delu prijaviti preko portala SPOT v elektronski obliki (ePrijava NPD). Delodajalec mora prijaviti vsako poškodbo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan odsotnosti z dela (vsaj en dan bolniškega staleža), vsako smrtno in kolektivno nezgodo oziroma poškodbo.

Če elektronske prijave ne bo vnašal zakoniti zastopnik delodajalca, ampak pooblaščena oseba (na primer računovodski servis), je potrebno za to vrsto postopka, pridobiti novo pooblastilo. Seveda pa mora imeti pooblaščena oseba urejeno tudi digitalno potrdilo.

Za pomoč pri elektronskem vnosu poškodbe pri delu, so delodajalcem na voljo navodila za elektronsko prijavo ali preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu.