Pridobitev podatkov za izračun osnove nadomestila plače
18. julija, 2023

Pridobitev podatkov za izračun osnove nadomestila plače

Delodajalci, ki ste vpisani v Poslovni register Slovenije, lahko od 1. 7. 2023 dalje, podatke za potrebe obračuna nadomestila plače med začasno zadržanostjo delavca od dela zaradi zdravstvenih razlogov, dostopate preko portala SPOT. Pridobite lahko tako podatke za obračun nadomestila v vaše breme kot tudi v breme ZZZS. Seveda pa morate razpolagati z bolniškim listom zaposlenega.

Za potrebe obračuna nadomestila plače se zagotavljajo podatki:

  • iz obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazci) in
  • iz obračunov prispevkov za socialno varnost (OPSV obrazci).