Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
6. maja, 2021

Predlogi prenove davčne zakonodaje

Predlogi o spremembi zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb ter o davku na dodano vrednost so bili objavljeni sredi aprila. S spremembami v zakonih želi vlada spodbuditi gospodarstvo k okrevanju po COVID krizi, poleg tega pa se osredotoča tudi na problematiko odhajanja kadra v druge države.

Predlog zakona o dohodnini

Predlog zakona o dohodnini določa pomembne spremembe v zakonodaji, ki naj bi, v primeru sprejetja po načrtih vlade omogočala Sloveniji možnost za večje investicije ter jo naredila bolj privlačno za obstoječe in za potencialne kadre.

Predvidene so naslednje spremembe:

  • Dvig splošne olajšave pri dohodnini: naj bi se postopno višala do leta 2025, iz 3500 na 7500 EUR.
  • Nižja obdavčitev kapitala: stopnja dohodnine od dohodkov od obresti, dividend in dobičkov naj bi se znižala s 27,5 odstotka na 25 odstotkov.
  • Nižja stopnja dohodnine od dohodka od oddajanja premoženja v najem: 15 odstotkov.
  • Nižji odstotek normiranih stroškov ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem: iz 15 na 10 odstotkov.
  • Kapital po 15 letih imetništva ob odsvojitvi neobdavčen.
  • Zavezancu za dohodnino bo omogočeno, da se njegovi dohodki iz kapitala in oddajanja premoženja vključijo v letno davčno osnovo, če sam presodi, da je to zanj ugodnejše – to pomeni, da se ti dohodki obdavčijo po progresivnih davčnih stopnjah ter ob upoštevanju olajšav.

Predlog sprememb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Pri predlogu posodobljenega zakona o davku na dohodek pravnih oseb so se osredotočili predvsem na olajšave in donacije za zaposlovanje, na novo pa so predlagali olajšavo na temo digitalizacije (umetna inteligenca, velepodatki, poslovanje z oblakom) ter vlaganja v okoljsko prijazno tehnologijo.

Predlog sprememb Zakona o DDV

Predlog Zakona o DDV naj bi razbremenil davčne zavezance in finančno upravo.

Predlogi:

  • Ukinitev praga za obvezen vstop kmetov v sistem DDV.
  • Izročitev računa v papirni obliki le na zahtevo kupca.
  • Oprostitev DDV za električna vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti.

 

Na temo nove davčne zakonodaje je bilo izpostavljenih nekaj kritik, predvsem na Predlog Zakona o dohodnini, saj bi s sprejetjem omenjenih predlogov močno upadel proračun javnih financ, opozarja ZSSS.