Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
6. oktobra, 2020

Predlog za ukinitev zemljiškega katastra

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo nov predlog zakona o katastru nepremičnin. Odslej bodo vsi podatki o nepremičninah zbrani v katastru nepremičnin.

Z novim predlogom zakona Ministrstvo za okolje in prostor ukinja kataster stavb, zemljiški kataster in register nepremičnin – te portale bo nadomestil z enotnim katastrom nepremičnin.

Urejeni in popolni podatki v katastru nepremičnin bodo pogoj za vpis v zemljiško knjigo. Tako bodo razbremenili delovanje GURS in poenostavili iskanje podatkov o nepremičninah za uporabnike.

Za uporabnike bo postopek za vpis nepremičnin, ki niso vpisane v kataster, podoben kot je bil do sedaj (na podlagi geodetskega elaborata, za vpis nepremičnine poskrbi geodetsko podjetje). Podatki o nepremičninah, ki so že zapisani v katastru, se bodo samodejno prenesli v kataster nepremičnin. Lastnikom tako ne bo potrebno opraviti nobenega dela. Za nepremičnine, katerih podatki niso v celoti navedeni, bodo lastniki prejeli obvestilo, da uredijo in dopolnijo podatke v roku 3 mesecev.