8. marca, 2021

Predlog spremembe Zakona o trošarinah

Cilj predloga zakona je uskladitev glede skupnega sistema davka na dodano vrednost in splošnega režima za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije. Poleg tega se s predlogom zakona predlagajo določitev trošarine za vse vrste tekočin za elektronske cigarete ter uveljavitev ugodnejše davčne obravnave zemeljskega plina za pogon vozil in nekaterih rešitev, ki bodo dodatno omogočile poenostavitev pri obdavčevanju v specifičnih transakcijah in omejile možnost zlorab ter izogibanje plačilu trošarine. Za nekatere energente se spreminjajo tarifne oznake kombinirane nomenklature carinske tarife na oznake kombinirane nomenklature za nekatere proizvode.

S predlogom zakona se ne posega v temeljna načela veljavnega ZTro-1.

Predlog zakona ima pozitivne posledice za gospodarstvo v zvezi s predlaganim znižanjem trošarine za zemeljski plin za pogon vozil in v zvezi s poenostavljenim uveljavljanjem materialne pravice iz naslova trošarin v elektronski obliki.

Poglavitne rešitve:

  • Prenos in uskladitev zakona z direktivami EU
  • Obveznost vlaganja zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki
  • Oproščena raba etilnega alkohola
  • Elektronske cigarete (obdavčitve)
  • Omejitev nadzora nad nekaterimi izdelki na ozemlju Slovenije
  • Uskladitev in dopolnitev posebne ureditve določitve količine, za katero nastane obveznost za obračun in plačilo trošarine za električno energijo za naprave za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov z ureditvijo na področju energetske zakonodaje
  • Omogočitev ugodnejše obravnave zemeljskega plina za pogon vozil
  • Določitev ukrepov nadzora, ki veljajo za trošarinske izdelke, za mazalna olja in surovi tobak