Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
7. marca, 2019

Predlog davčne reforme za razbremenitev dela in za večjo obdavčitev kapitala

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog davčnih sprememb, s katerimi želi razbremeniti delo in posledično z višjo porabo podpreti gospodarsko rast. Izpad prihodka bi nadomestili z višjo obdavčitvijo kapitala in boljšim pobiranjem davkov.

Predstavljeno je bilo devet ukrepov, s kateri naj bi optimizirali davke v času od leta 2019 do leta 2022. Bistvo predloga davčne reforme je, da bi zaposleni zaradi višjih neto prihodkov več trošili in bi poleg drugih ukrepov tudi na tak način dobili nazaj denar v proračun. Planiran je še poostren inšpekcijski nadzor s strani finančne uprave, zaradi česar pričakujejo še več prilivov v državni proračun.

Do razbremenitve regresa naj bi prišlo še letos, ostale spremembe pa naj bi stopile v veljavo v letu 2020.

Ukrepi za razbremenitev dela so naslednji:

  1. Zvišanje mej v vseh dohodninskih razredih.
  2. Znižanje davčnih stopenj. Prvi dohodninski razred bo po novem predlogu do 85000 evrov na leto obdavčen s 16%, 2. dohodninski razred do 25.000 evrov s 26%, 3. dohodninski razred do 50.000 evrov z 32% odstotki, 4. dohodninski razred do 80.000 evrov z 39%, 5. dohodninski razred nad 80.000 evri ostaja obdavčen z 50%. 
  3. Dvig splošne olajšave s 3303 evrov na 3500 evrov.
  4. Dvig dodatne splošne olajšave s 6519 evrov na 6717 evrov.
  5. Regres bo do višine povprečne plače 100% razbremenjen plačila dohodnine in prav tako razbremenjen plačila socialnih prispevkov.
  6. Nagrada za delovno uspešnost bo oproščena plačila dohodnine za 150% povprečne plače, do konca 2022 pa do 200%.

Ukrepi za obdavčitev kapitala so:

  1. Zvišanje obdavčitve dohodkov iz kapitala. Dobički iz kapitala, dohodki iz oddajanja premoženja v najem, dividende in obresti bodo obdavčene cedularno s 30%. Ukinja se 0% stopnja obdavčitve dobička iz kapitala po 20 letih imetništva kapitala, po novem naj bi bili dobički iz kapitala prvih deset let obdavčeni s 30% stopnjo, nad deset leta pa s 15% stopnjo.
  2. Znižanje davčne osnove z olajšavami in prenesenimi izgubami bo mogoče le do meje, da bo eektivna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb znašala 5%. Olajšave za razvoj in investicije ostaja nespremenjen.
  3. Zvišanje nominalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za 1% vsako leto. Torej 2020 bo 20%, 2021 bo 21% in 2022 pa 22%.