Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
22. julija, 2020

Predčasno plačilo prispevkov za socialno varnost z zapadlostjo 31. 3. 2022

Samozaposleni in kmetje, ki ste bili na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov oproščeni plačila prispevkov za socialno varnost za mesec marec, april in maj 2020 in jih boste poravnali predčasno, o tem obvestite FURS.

Če ste izpolnjevali vse zakonske pogoje, so bili prispevki za socialno varnost odloženi avtomatično, in sicer do 31. marca 2022. Zavezanci lahko prispevke poravnate v enem znesku ali v obrokih, ki jih določite sami.

FURS z namenom pravilnega vrstnega reda zapiranja terjatev zavezance poziva, da jih o predčasnem plačilu obvestijo z Vlogo za izravnavo/pobot.

Samozaposlenim osebam in kmetom, ki so izpolnjevali pogoje za odlog in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost, bo za mesec marec od 1.3. do 12.3.2020 evidentiran odlog plačila prispevkov z valuto plačila 31.3.2022, od 13.3.2020 dalje pa bo upoštevana oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost v skladu z vloženo izjavo.