2. marca, 2021

Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov

Ministrstvo za finance je v Uradnem listu objavilo Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov.

Pravilnik določa formuli za izračun povprečnih mesečnih prihodkov za leto 2019 oziroma za leto 2020, za tiste davčne zavezance, ki niso poslovali celo leto 2019 oziroma 2020. Nanaša se na delodajalce, ki so koristili ukrep povračila nadomestila plač delavcem na začasnem čakanju na delo po ZIUOOPE, ZIUPDV in ali ZZUOOP, ter samozaposlene osebe, ki so koristile ukrep mesečnega temeljnega dohodka po ZZUOOP.

Če davčni zavezanec ni posloval v celem letu 2019 oziroma 2020, se povprečni mesečni prihodki posameznega leta izračunajo na naslednji način:

  • za leto 2019: (prihodki v letu x 30,4)/število dni poslovanja v letu,
  • za leto 2020: (prihodki v letu x 30,5)/število dni poslovanja v letu.

 

Če davčni zavezanec ni posloval v letu 2019, se za leto 2019 povprečni mesečni prihodki v letu 2020 izračunajo na naslednji način:

  • do 12. marca 2020: (prihodki v letu 2020 do 12. marca 2020 x 30,5)/število dni poslovanja v letu 2020 do 12. marca 2020 oziroma
  • do 31. avgusta 2020: (prihodki v letu 2020 do 31. avgusta 2020 x 30,5)/število dni poslovanja v letu 2020 do 31. avgusta 2020.

 

Poleg tega Pravilnik določa tudi kaj šteje za obdobje poslovanja pri pravnih osebah, družbenikih in prejemnikih pomoči – fizičnih osebah, ter upoštevanje sorazmernosti pri določanju obdobja poslovanja za prejemnike pomoči – fizične osebe.

Za obdobje poslovanja (število dni poslovanja) v posameznem letu se šteje obdobje, v katerem je prejemnik pomoči registriran za opravljanje dejavnosti. Pri prejemniku pomoči – družbeniku – pa obdobje, v katerem je registriran pravni subjekt, katerega lastnik je.

Pri prejemniku pomoči – fizični osebi – se v obdobje poslovanja ne šteje obdobje, v katerem njegovo podjetje ni poslovno aktivno zaradi odsotnosti prejemnika pomoči iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, kot je na primer bolezen. Šteje se, da je podjetje poslovno aktivno, če:

  • je prejemnik pomoči – fizična oseba – odsoten zaradi uveljavljanja pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (obdobje prejemanja materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila),
  • ima prejemnik pomoči – fizična oseba – v obdobju svoje odsotnosti zaposlene ali
  • ostaja podjetje prejemnika pomoči – fizične osebe – poslovno aktivno po drugih deležnikih.