Zavezanci, ki proizvajajo ali posredujejo na Slovenski trg električno in elektronsko opremo (EEO), morajo ustrezno poskrbeti za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) ugotavlja, da veliko podjetij tega ne upošteva, zato bodo inšpektorji začeli z akcijo preverjanja zavezancev in njihovih načinov ravnanja z OEEO.

Zavezanci, ki ste pooblaščeni zastopniki ali proizvajalci električne in elektronske opreme, se morajo vpisati v evidenco, ki jo vodi ARSO ter na svoje stroške zagotavljati zbiranje in obdelavo vse zbrane odpadne električne in elektronske opreme

Inšpektorji se bodo predvsem posvetili naslednjim točkam:

  • ali so zavezanci: proizvajalci ali končni uporabniki brez predhodnega dobavitelja;
  • ali proizvajalci EEO zakonito ravnajo z EEO, ki jo dajejo na trg RS in
  • ali proizvajalci zagotavljajo ustrezno ravnanje z OEEO.

Cilj tega nadzora je zagotavljanje zakonitega ravnanja z OEEO.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.