Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
25. marca, 2021

Pozor pri sestavljanju konkurenčne klavzule!

V delovnem razmerju obstajata zakonska prepoved konkurence (določena z zakonom) ter pogodbena prepoved konkurence (pogojena glede na pogodbo). Zakonska prepoved konkurence je veljavna v času trajanja delovnega razmerja, medtem ko je pogodbena prepoved konkurence oz. konkurenčna klavzula veljavna po zaključitvi delovnega razmerja.

Konkurenčna klavzula se lahko dogovori, če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze, ter zavezuje delavca najdlje dve leti po prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Velja le za primere prenehanja pogodbe o zaposlitvi s sporazumom med strankama, zaradi redne odpovedi s strani delavca, redne odpovedi delavcu iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi delavcu s strani delodajalca, razen v primeru izredne odpovedi, če delavec zavrne prehod in dejansko opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku.

Konkurenčna klavzula se lahko določi tudi v pogodbi o zaposlitvi za določen čas za primer prenehanja pogodbe o zaposlitvi, kadar se sklepa z vodilnim delavcem, poslovodno osebo ali prokuristom, ali za opravljanje projektnega dela, vendar tudi v tem primeru za največ dve leti.

Konkurenčna klavzula mora biti izražena v pisni obliki, drugače se šteje, da ni dogovorjena.

S pogodbo o zaposlitvi je potrebno določiti:

  • tehnična, proizvodna in poslovna znanja, ki se ne smejo izkoriščati,
  • čas veljave prepovedi (največ dve leti),
  • znesek denarnega nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule,
  • morebitni pogoji dovoljenega izkoriščanj ter
  • v primeru konkurenčne klavzule se zahteva, da mora zloraba znanj in poslovnih zvez, ki jih delavec pridobi na delu ali v zvezi z delom, negativno vplivati na interese delodajalca, sicer gre za ničnost pogodbe o zaposlitvi v tem delu.

Če delodajalec uveljavlja konkurenčno klavzulo in je delavcu zato onemogočena pridobitev zaslužka, primerljivega njegovi prejšnji plači, mu mora delodajalec za ves čas spoštovanja prepovedi mesečno izplačevati denarno nadomestilo. Denarno nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule se mora določiti s pogodbo o zaposlitvi in znaša mesečno najmanj 1/3 povprečne mesečne plače delavca v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. Če v pogodbi ni specificirano nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule, se šteje, da delavec ni zavezan k spoštovanju konkurenčne klavzule.

Delodajalec in delavec se lahko kadarkoli sporazumno dogovorita o prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule, torej tudi po tistem, ko jo je delodajalec že uveljavljal. Če delavec odpove pogodbo o zaposlitvi, ker je delodajalec huje kršil določila pogodbe o zaposlitvi, konkurenčna klavzula ne velja, pod pogojem, da delavec v roku enega meseca od dneva prenehanja pogodbe o zaposlitvi prejšnjemu delodajalcu pisno izjavi, da ni vezan s konkurenčno klavzulo.

Z našimi svetovalci preverite, kako lahko konkurenčno klavzulo razširite tudi na druga področja opravljanja dela in si zagotovite njeno učinkovitost.