Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
29. julija, 2014

Postopek likvidacije d. o. o. po skrajšanem postopku

Obstaja več načinov prenehanja družbe z omejeno odgovornostjo, eden najhitrejših pa je gotovo postopek prenehanja družbe po skrajšanem postopku. Skladno z ZGD-1 se za ta postopek prenehanja pri d. o. o. smiselno uporabljajo določbe ZGD-1 o delniški družbi, ki urejajo to področje.

Splošno

Družbeniki lahko predlagajo prenehanje družbe brez likvidacije, če so pred sprejetjem take odločitve poplačane vse obveznosti do upnikov in delavcev.

Izbris družbe iz registra brez likvidacije predlagajo registrskemu organu vsi družbeniki (soglasje vseh) in predlogu priložijo:
  • sklep o prenehanju po skrajšanem postopku, in
  • posebno izjavo glede poplačila obveznosti družbe.

Sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku morajo sprejeti vsi družbeniki in mora vsebovati vse zakonsko določene sestavine: firmo in sedež družbe; organ, ki je sprejel sklep o prenehanju; podatek, da gre za prenehanje po skrajšanem postopku; število družbenikov ter njihova imena in priimke s prebivališči in predlog o delitvi premoženja. Predlog glede delitve premoženja praviloma določa, da se premoženje deli sorazmerno z višino poslovnih deležev, ni pa nujno.

Družbeniki morajo podpisati tudi posebno izjavo, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. Ta izjava mora biti notarsko overjena. Registrski organ lahko od družbenikov zahteva dokazila o resničnosti izjave, da so poplačane vse obveznosti družbe in da so urejena vsa razmerja z delavci. Za prevzeto obveznost plačila dolgov lahko registrski organ zahteva tudi dodatne oblike zavarovanja.

 

Pripravila: Nina Orehek