Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
25. julija, 2018

Poslovni najemi od 1.1.2019

S 1.1.2019 bodo veljale spremembe SRS, ki sledijo spremenjenim mednarodnim računovodskim standardom. Nova pravila se nanašajo na izkazovanje prihodkov, učinka odtujitve finančnih naložb, merjenih po pošteni vrednosti preko kapitala, izkazovanje stroškov poslovnega najema…

Poslovni najem je doslej najemnik izkazoval le kot strošek najemnine. Najetih sredstev v bilanci stanja ni izkazoval, dolga, ki izhaja iz sklenjene pogodbe o dolgoročnem najemu, pa prav tako ne  (ali eventualno med zunajbilančnimi sredstvi in obveznostmi).

Kaj se nam obeta novega? Po 1.1.2019 bodo najemniki sredstva v dolgoročnem najemu izkazovali med svojimi sredstvi (višja aktiva), hkrati bodo izkazali celoten dolg iz pogodbe (višja pasiva – dolgoročne obveznosti). Strošek najema bo potrebno preračunati, od 1.1.2019 bo v izkazu poslovnega izida ga najti med stroški amortizacije in stroški obresti.

Na dolgi rok gre za enak strošek, vendar po starih pravilih strošek storitev (najemnine), po novih pa strošek amortizacije in obresti.

Ta novost bi naj veljala zgolj za dolgoročne najeme (čas najema več kot 1 leto) in za najeta sredstva višje vrednosti (več kot 10.000 EUR, pri čemer se upošteva vrednost novega sredstva, ki je predmet najema), obvezna uporaba pa velja le za srednje in velike družbe in druge organizacije.

Katere so druge predvidene spremembe SRS, ki so do 4.9.2018 še v javni razpravi, najdete na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo s klikom tukaj.