Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
10. marca, 2021

Posebnost pogodbe o zaposlitvi z vodilni delavcem

Vodilni delavec je delavec, ki vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve.  

Sklenitev pogodbe z vodilnim delavcem je možno razdeliti v tri skupine:

  • delavec, ki je že v zaposlitvenem razmerju z delodajalcem, ter s pogodbo za določen čas prične z delom na vodilnem mestu (za čas trajanja imenovanja),
  • delavec, ki se zaposli pri delodajalcu s pogodbo za določen čas, z namenom opravljanja nalog vodilnega delavca (v skladu z zakonom ali aktom o ustanovitvi) ter,
  • delavec, ki se zaposli pri delodajalcu za nedoločen čas, z namenom opravljanja nalog vodilnega delavca.

V času opravljanja vodilnega dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas v primeru, da je delavec že zaposlen pri delodajalcu na drugih delih za nedoločen čas, mirujejo pravice, obveznosti in odgovornosti iz pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Vodilnemu delavcu, ki ima za opravljanje vodilnega dela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez njegove volje ali krivde zaradi predčasne razrešitve ali ker po poteku mandata ni ponovno imenovan, pripadajo pravice, ki delavcem pripadajo na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih, ki veljajo za odpoved iz poslovnega razloga.

Različna razporeditev delovnega časa in izključitev določb kolektivne pogodbe je pri zaposlitvi vodilnega delavca dopustna. Pogodba o zaposlitvi z vodilnim delavcem se običajno sklepa za določen čas, ki lahko traja tudi dlje od dveh let. Razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi so razlogi določeni z zakonom.