Vodilni delavec je delavec, ki vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve.  

Sklenitev pogodbe z vodilnim delavcem je možno razdeliti v tri skupine:

  • delavec, ki je že v zaposlitvenem razmerju z delodajalcem, ter s pogodbo za določen čas prične z delom na vodilnem mestu (za čas trajanja imenovanja),
  • delavec, ki se zaposli pri delodajalcu s pogodbo za določen čas, z namenom opravljanja nalog vodilnega delavca (v skladu z zakonom ali aktom o ustanovitvi) ter,
  • delavec, ki se zaposli pri delodajalcu za nedoločen čas, z namenom opravljanja nalog vodilnega delavca.

V času opravljanja vodilnega dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas v primeru, da je delavec že zaposlen pri delodajalcu na drugih delih za nedoločen čas, mirujejo pravice, obveznosti in odgovornosti iz pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Vodilnemu delavcu, ki ima za opravljanje vodilnega dela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez njegove volje ali krivde zaradi predčasne razrešitve ali ker po poteku mandata ni ponovno imenovan, pripadajo pravice, ki delavcem pripadajo na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih, ki veljajo za odpoved iz poslovnega razloga.

Različna razporeditev delovnega časa in izključitev določb kolektivne pogodbe je pri zaposlitvi vodilnega delavca dopustna. Pogodba o zaposlitvi z vodilnim delavcem se običajno sklepa za določen čas, ki lahko traja tudi dlje od dveh let. Razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi so razlogi določeni z zakonom.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.