Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
1. julija, 2021

Posebne ureditve VEM od 1.7.2021

Objavljena sta dva nova pravilnika vezana na posebne ureditve VEM, ki začneta veljati s 1.7.2021, in sicer:

  • Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo vsebuje določbe v zvezi z dobavo blaga ali opravljanjem storitev, ki jih omogočajo elektronski vmesniki, in posebnimi ureditvami za davčne zavezance, ki opravljajo storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci, ter prodajajo blago na daljavo in opravljajo nekatere domače dobave blaga.
  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost pa podrobneje določa pogoje in način uveljavljanja oprostitev plačila davka na dodano vrednost pri uvozu blaga iz prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga. Pravilnik tudi ukinja prag oprostitve plačila DDV za pošiljke v vrednosti do 22 EUR.