Objavljena sta dva nova pravilnika vezana na posebne ureditve VEM, ki začneta veljati s 1.7.2021, in sicer:

  • Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo vsebuje določbe v zvezi z dobavo blaga ali opravljanjem storitev, ki jih omogočajo elektronski vmesniki, in posebnimi ureditvami za davčne zavezance, ki opravljajo storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci, ter prodajajo blago na daljavo in opravljajo nekatere domače dobave blaga.
  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost pa podrobneje določa pogoje in način uveljavljanja oprostitev plačila davka na dodano vrednost pri uvozu blaga iz prvega odstavka 51. člena ZDDV-1 glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga. Pravilnik tudi ukinja prag oprostitve plačila DDV za pošiljke v vrednosti do 22 EUR.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.