22. marca, 2019

Poreska prijava PEP-IPJ – koje prostorije treba prijaviti i kako

U skladu sa članom 9 Zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (dalje u tekstu: Zakon o izmenama i dopunama ZPPPA) poreski obveznici su od 27.8.2018. godine u obavezi da Poreskoj upravi podnesu elektronsku poresku prijavu o svim poslovnim prostorijama u kojima skladište, odnosno smeštaju dobra i o prostorijama u kojima obavljaju registrovanu delatnost.

Koje prostorije treba prijaviti

Obaveza podnošenja ove poreske prijave odnosi se na sve prostorije o kojima podatke niste već dostavili Poreskoj upravi u skladu sa ZPPPA i drugim propisima.

Generalno, u obavezi ste da prijavite sledeće prostorije:

 • Prostor u kom je sedište firme*
 • Veleprodajni prostor
 • Proizvodni prostor
 • Prostor pogona
 • Skladišni prostor koji je u upotrebi
 • Skladišni prostor koji je dat u zakup
 • Prostor za pružanje usluga
 • Administrativne prostorije
 • Prostori menjačnica i lica koji se bave igrama na sreću
 • Prostori koje koriste predstavništva
 • Prostor koji zaposleni koristi prema Ugovoru o radu od kuće
 • Konsignaciono skladište
 • Prostor u kom se skladišti roba kod komisionara

*Smatramo da nećete biti u obavezi da dostavljate podatke za poslovne prostorije koji se nalaze na adresi vašeg sedišta, jer Poreska uprava ima već podatke o tim prostorijama. U slučaju nedoumica slobodno nam se obratite putem stranice za kontakt.

Obavezno je prijavljivanje i prostorija koje ste jedino prijavili lokalnoj poreskoj administraciji radi plaćanja poreza na imovinu. Porez na imovinu je u tom slučaju prihod lokalne poreske administracije (jedinice lokalne samouprave) a ne budžeta Republike Srbije, a ova dva sistema još uvek nisu međusobno povezana.

Ne prijavljujete:

 • Maloprodajni ili ugostiteljski prostor u kojem je fiskalizovana kasa**
 • Skladišni prostor koji nije u upotrebi (prazan)
 • Prostorije uzete u zakup za smeštaj radnika
 • Kontejnere za smeštaj radnika na gradilištima
 • Carinska skladišta
 • Akcizna skladišta
 • Poslovne prostore u inostranstvu

**Kada je u pitanju obaveza dostavljanja podataka o prostorijama (maloprodajnim objektima) o kojima je Poreska uprava već obaveštena u postupku fiskalizacije fiskalnih kasa, mišljenja su podeljena.

Broj podataka koji se pribavlja u postupku podnošenja poreske prijave o poslovnim prostorijama širi je u odnosu na podatke koji se prikupljaju u postupku fiskalizacije fiskalnih kasa.

Iz tog razloga postoji stav da se u ovom slučaju takođe podnosi poreska prijava PEP-IPJ, bez obzira što je Poreska uprava već obaveštena o ovim poslovnim prostorijama u postupku fiskalizacije. Samim tim, da biste bili sigurni, podnesite i elektronsku prijavu za ove prostorije.

Posledice u slučaju neprijavljivanja

U skladu sa članom 176a ZPPPA, skladištenje i smeštanje dobara u prostorijama o kojima niste obavestili Poresku upravu predstavlja krivično delo. U tim slučajevima, propisana je kazna zatvora do tri godine i novčana kazna.

Za ovo krivično delo se takođe odgovornom licu u pravnom licu i preduzetniku izriče i mera zabrane vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti u trajanju od jedne do pet godina. Roba koja je pronađena u neprijavljenim prostorijama se oduzima.

Nepostupanje u skladu sa gorenavedenom obavezom predstavlja i poseban poreski prekršaj u skladu sa članom 179 stav 1 tačka 1a), stav 2 i 3.

Propisana je novčana kazna od 100.000,00 do 2.000.000,00 dinara za pravno lice, odnosno novčana kazna od 50.000,00 do 500.000,00 dinara za preduzetnika i novčana kazna od 10.000,00 dinara do 100.000,00 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Neprijavljivanje kasnijih izmena prijavljenih podataka ili prijava netačnih izmena podataka takođe povlači prekršajnu odgovornost. U tim slučajevima, propisana novčana kazna je u rasponu od 100.000,00 dinara do 500.000,00 dinara za pravno lice, odnosno od 15.000,00 do 150.000,00 dinara za preduzetnika i od 10.000,00 dinara do 20.000,00 dinara za odgovorno lice u pravnom licu (Član 179 ZPPPA, stav 7-9).

Kako prijavljujete poslovne prostorije

Prijavu dostavljate preko portala ePorezi, na propisanom obrascu PEP – IPJ. Uputstvo se nalazi na stranici Poreske uprave, a do njega ćete doći ako kliknete ovde.

Ukoliko imate nedoumice, slobodno nam se obratite. Rado ćemo vam pomoći. Podelite ovaj tekst na društvenim mrežama sa drugima i pratite nas na Fejsbuku i LinkedInu.

Možete se prijaviti i na naše e-Vesti preko naše početne strane kako biste uvek bili u toku sa aktuelnostima iz sveta računovodstva i finansija.