Julij in avgust sta običajno dopustniška meseca. Letos pa se bodo mnogi davčni zavezanci po EU srečali z obsežnimi spremembami sistema DDV, predvsem na področju dobav blaga na daljavo končnim kupcem. Nekatere spremembe bodo vezane tudi na dobave storitev končnim kupcem. Spremembe bodo v nekaterih primerih pomembno vplivale tudi na nas kot potrošnike, torej kupce blaga, predvsem ko bo to uvoženo iz tretjih držav, saj bomo morali bolj preverjati status svojih dobaviteljev, da bi se izognili nepotrebnim dodatnim stroškom. Evropskemu paketu novosti je vlada dodala še nekatere administrativne poenostavitve in ukrepe.

Spletna prodaja blaga in storitev je čedalje pomembnejši del poslovanja, digitalizacija pa je dodaten zagon dobila v zadnjem letu, ko smo se soočili z ukrepi zaradi pandemije covida-19. Novosti, ki so jih na ravni EU pripravljali že nekaj let, so tako prišle v pravem času ali morda že celo prepozno. Pandemija je bila tudi razlog, da se je dejanska uporaba novih predpisov zamaknila za šest mesecev in jih bomo zavezanci začeli uporabljati šele 1. 7. 2021. V Sloveniji spremembe ZDDV-1 žal še niso sprejete, prav tako ne spremembe Pravilnika o izvajanju ZDDV-1, zato se moramo zavezanci pri pripravi na novo ureditev zanašati na predlog sprememb, ki je bil 5. 5. 2021 potrjen na vladi. V veliko pomoč so nam lahko tudi določbe Direktive Sveta (EU) št. 2017/2455/EU in št. 2019/1195/EU ter Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/2026. Evropska Komisija je objavila tudi Pojasnila o pravilih o DDV pri e-trgovanju, kjer so podrobneje pojasnjene nekatere novosti. Ta pojasnila sicer niso zavezujoča za države članice, jih pa davčni organi in zavezanci pogosto uporabljamo kot pomoč pri implementaciji novosti v prakso. Nekatera pojasnila glede ureditve e-trgovanja po novem so objavljena tudi na spletni strani FURS.

Splošno o novostih, vezanih na predpise EU

Za dobave blaga in storitev končnim kupcem, za katere se uporabljajo novosti, velja splošno načelo namembne države, kar pomeni, da bodo obdavčene po sedežu kupca. To hkrati prinaša precejšnje administrativno breme davčnim zavezancem, ki take dobave opravijo, saj bi se načeloma morali registrirati za DDV v vsaki državi članici, v kateri imajo sedež oziroma prebivališče kupci. Poenostavitev je bila že uvedena s posebno ureditvijo VEM, ki zavezancem omogoča, da se za dobavo digitalnih storitev kupcem v drugih državah članicah registrirajo v sistem VEM v svoji državi sedeža in prek posebne ureditve obračunavajo in plačujejo DDV, ki so ga dolžni plačati v drugih državah članicah zaradi izvajanja digitalnih storitev končnim kupcem. S 1. 7. 2021 se bo uporaba posebne ureditve VEM razširila in davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v Uniji, oziroma tistim, ki imajo sedež v Uniji, nimajo pa sedeža v državi članici potrošnje in prodajajo blago na daljavo znotraj Unije in storitve osebam, ki niso davčni zavezanci v Uniji, so na voljo naslednje posebne ureditve:

  • neunijska ureditev VEM – za storitve, ki jih končnim kupcem opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v Uniji;
  • unijska ureditev VEM – za prodajo blaga na daljavo znotraj Unije, za dobavo blaga v državi članici prek elektronskih vmesnikov, ki omogočajo dobavo, in za storitve, obdavčene po načelu namembnosti, ki jih končnim kupcem opravljajo davčni zavezanci, ki imajo sedež znotraj Unije, vendar ne v državi članici potrošnje;
  • uvozna ureditev VEM – posebna ureditev za prodajo na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga.

Uporaba teh posebnih ureditev bo za davčnega zavezanca opcijska, vendar bo potrebna pozornost: če se zavezanec odloči za uporabo določene posebne ureditve, jo mora uporabljati za vse dobave, ki so del te posebne ureditve, ne more se torej odločiti, da bo poročal na primer v okviru posebne ureditve pošiljčne posle, ne pa tudi storitev. Če zavezanec posebne ureditve VEM ne bo želel uporabiti ali ne bo izpolnjeval pogojev zanjo, se bo moral v državah članicah potrošnje registrirati za namene DDV kot normalen davčni zavezanec, kar pomeni, da bo moral v teh državah oddajati davčne napovedi in plačevati obveznosti glede DDV v skladu s predpisi teh držav.


Avtorica: Mag Rosana Dražnik

Celoten članek je na voljo v majski številki biltena Unikum.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.