Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
10. aprila, 2020

Pogoji za oprostitev in odlog plačila prispevkov za samozaposlene

Odlog prispevkov za socialno varnost je mogoč za tiste samozaposlene, ki nimajo drugih zaposlenih in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje.

Samozaposleni so do odloga prispevkov upravičeni avtomatično. Ni potrebna nobena vloga.

Odloži se prispevke, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Odložene prispevke mora zavezanec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022 v enkratnem znesku ali obročno. Do tega datuma ne tečejo zamudne obresti.

Do odloga plačila prispevkov ne bo upravičen samozaposleni, če ima neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020, višje kot 50 eurov in niso bile poravnane do 6. 4. 2020.

Oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost je mogoča za tiste, ki na dan vloge nimajo neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

Od 14. aprila dalje bo prek eDavkov mogoče oddati izjavo, s katero samozaposleni izjavlja, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, kar pomeni:

  • vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali
  • vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Oprosti se lahko prispevke za marec od 13. 3. 2020 dalje (ki zapadejo v plačilo 20. 4.), april (ki zapadejo v plačilo 20. 5.) in za maj (ki zapadejo v plačilo 20. 6.). Za oprostitev marčevskih in aprilskih prispevkov, je potrebno izjavo prek eDavkov poslati do 30. 4., za majske prispevke pa do 31. 5. Vse našteto bo možno označiti na eni izjavi.

Popoldanski s.p. ni upravičen ne do odloga in ne do oprostitve plačila prispevkov!