Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
23. maja, 2018

Podnosenje podnesaka Poreskoj upravi bez pecata od 30.aprila

Počev od 30.aprila, skladu sa Zaključkom o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava („Službeni glasnik RS“, broj 28/18) – poreski obveznici nisu u obavezi da Poreskoj upravi primene pečat prilikom podnošenja zahteva, predloga, obrazaca, molbi, žalbi, prigovora, obaveštenja, saopštenja i drugih vrsta pisanog obraćanja, osim ako to nije propisano zakonskim ili podzakonskim aktom.
Sva pisanja obracanja moraju biti potpisana od strane lica koje je ovlašćeno za potpisivanje (zakonski zastupnici, lica koje je ovlašćeni predstavnik po opštem aktu pravnog lica i punomoćnika).

Takođe, prilokom realizacije naloga za uplatu, isplatu, prenos nije više obavezno koristiti pečat. Na osnovu Zaključka o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica („Službeni glasnik RS“, broj 28/18) ministar finansija je doneo Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, broj 36/18).
Izmenom člana 6. Pravilnika predviđeno je da se na obrascima platnih naloga, umesto do sada obaveznih elemenata – pečata i potpisa platioca/primaoca upisuje se potpis, odnosno saglasnost platioca/primaoca. Ostale odredbe su ostale nepromenjene.