Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
23. marca, 2020

Podaljšanje roka tudi za priglasitev ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

Davčni zavezanci, ki opravljate dejavnost in bi v letošnjem letu želeli ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, lahko to storite najkasneje do 31. maja oziroma do poteka roka za preložitev obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Ker je 31. maj nedelja, se rok dejansko izteče šele v ponedeljek, 1. junija.

Rok za priglasitev spremembe ugotavljanja davčne osnove je načeloma 31. marec (oziroma do poteka roka za predložitev obračuna dohodka iz dejavnosti), a se je rok na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), podaljšal.

Sestavni del priglasitve je izjava davčnega zavezanca, da za davčno leto uveljavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, in izjava o izpolnjevanju pogojev, določenih z Zakonom o dohodnini.

Kateri pa so pogoji določeni v Zakonu o dohodnini?

Davčni zavezanec lahko priglasi ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov, če:

  • njegovi prihodki iz dejavnosti v preteklem letu ugotovljeni po pravilih o računovodenju ne presegajo 50.000,00 EUR ali
  • njegovi prihodki iz dejavnosti v preteklem letu ugotovljeni po pravilih o računovodenju ne presegajo 100.000,00 EUR in je bila pri zavezancu v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Med prihodke iz dejavnosti oziroma zgornje omejitve pa se štejejo tudi prihodki povezanih oseb, razen če davčni zavezanec dokaže, da glavni ali eden od glavnih razlogov za shemo poslovanja s povezano osebo ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Kaj vam prinaša drugačen način ugotavljanja davčne osnove?

Če se odločite za priglasitev davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov, vam po novem ne bo več potrebno voditi knjige prejetih računov (razen za DDV namene), saj se bodo odhodki priznali v okviru normiranih. Ti se priznajo v višini 80 % ustvarjenih prihodkov oziroma maksimalno  40.000,00 EUR oziroma 80.000,00 EUR, če je pri zavezancu zaposlena najmanj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev.