Z letom 2021 se je spremenila višina minimalne plače na 1024,24 EUR. Da bi omogočili lažji prehod, je država s PKP8 oziroma ZDUOP (Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19) sprejela ukrepa, ki bosta v nekem delu razbremenila delodajalce pri izplačilu minimalnih plač.

Ukrepa za pomoč delodajalcem:

  • subvencija v višini 50 EUR mesečno na zaposlenega, ki prejema minimalno plačo (januar – junij 2021);
  • minimalna osnova za plačilo prispevkov bo enaka minimalni plači (julij – december 2021).

Subvencijo lahko koristite od 1. januarja do 31. junija 2021. Namenjena je vsem delodajalcem, katerih zaposleni prejemajo minimalno plačo, ter so v delovnem razmerju za polni delovni čas. Subvencija pripada tudi za zaposlene s krajšim delovnim časom in se izplača sorazmerno, glede na delavčev delovni čas. Plača ne zajema dodatkov, ki so določeni z zakonom, kolektivnimi pogodbami ter dodatkov za poslovno uspešnost in delovne rezultate. Subvencija ne pripada delodajalcem, ki so posredni ali neposredni porabniki javnih sredstev.

Tisti delodajalci, ki boste koristili subvencijo, morate paziti na izplačila dobička ter nakupa lastnega poslovnega deleža, saj boste morali v teh primerih vračati subvencijo. V primeru, da boste prejemali subvencijo, je vredno omeniti, da za dotične delavce, za katere jo boste prejemali, velja, da se za njih ne sme začeti postopek odpovedi pogodbe o delovnem razmerju še 3 mesece po prenehanju obdobja prejemanja subvencije.

Prijavo za subvencijo uredite preko portala FURS, na katerega vložite izjavo, da je bila delavcu izplačana ter obračunana minimalna plača. Poleg izjave morate zraven priložiti tudi relevantne dokumente, ki to potrjujejo.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.