Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
21. maja, 2020

Vlada v Državni zbor pošilja predlog #PKP3

Vlada je koalicijskim partnerjem predstavila novi, tretji paket protikorona ukrepov (#PKP3). Končni predlog #PKP3 sedaj pošilja v Državni Zbor.

Novi ukrep, ki ga prinaša novi #PKP3 je subvencioniranje krajšega delovnega časa. Delodajalec bo zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih razlogov, odredil delo s krajšim delovnim časom ob hkratni delni napotitvi na začasno čakanje na delo, na način, da bo delavcu zagotavljal delo vsaj za polovični delovni čas. To pomeni, da bo delavec del svojega polnega delovnega časa opravljal delo (od 20 do 35 ur), preostali del ur pa bo zaradi nezmožnosti zagotavljanja dela, imel odrejeno čakanje na domu. Katere pogoje bo za navedeni ukrep moral izpolnjevati delodajalec?

 • je pravna ali fizična oseba, ki je bila v Poslovni register Slovenije vpisana pred 13. marcem 2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas in
 • po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela.

Do subvencije niso upravičeni neposredni ali posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 50 %.

Delodajalec lahko posameznemu delavcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, odredi delo s skrajšanim delovnim časom od 1. junija 2020 za največ pet mesecev oziroma najkasneje do 31. decembra 2020, pri tem pa bo s strani države ob izpolnjevanju vseh pogojev, pridobil subvencijo. Višina subvencije bo tako znašala:

 • 448 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 20 do vključno 24 ur tedensko,
 • 336 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 25 do vključno 29 ur tedensko,
 • 224 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 30 do vključno 34 ur tedensko.
 • 112 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu 35 ur tedensko.

Vendar pa ima delodajalec pri tem določene omejitve. Delodajalec ne sme:

 • v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnega razloga večjemu številu delavcev,
 • v obdobju krajšega delovnega časa odrejati nadurnega dela, neenakomerno razporediti ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom.

Delodajalec, ki je prejel subvencijo na podlagi tega zakona, mora v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, o tem seznaniti Finančno upravo Republike Slovenije. Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejema subvencije do dneva vračila.

Drugi ukrep vezan na delodajalce, pa je podaljšanje povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo, v dejavnosti gostinstva in turizma (ter nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo). Delodajalci na področju turizma in gostinstva lahko ukrep koristijo pod naslednjimi pogoji:

 • v kolikor se njihova dejavnost izvaja in se bo izvajala ves čas koriščenja ukrepa in
 • delodajalec ima redno zaposlenih vsaj eno tretjino zaposlenih, ki jih je imel zaposlenih na dan 31. decembra 2019.

Hkrati morajo oceniti, da so prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019.

Napotitev lahko traja najdlje do 30. junija 2020, pri tem pa je omejena tudi višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače, in sicer v višini:

 • 80 % nadomestila plače in je omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (892,50 EUR bruto). V 80 % nadomestila plače, ki ga krije država, je vključeno  nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja.

O sprejetju ukrepov #PKP3 in vrsti potrjenih ukrepov vas bomo pravočasno obvestili. V kolikor še niste prijavljeni na naša e-obvestila, vas vabimo, da se prijavite preko spletnega obrazca-TUKAJ.

Več podrobnosti in pogojev dosedanjih interventih ukrepov pa lahko najdete v hitrem pregledu PROTI KORONA ukrepov države za pomoč podjetjem in delodajalcem. Na voljo pa smo vam tudi za dodatna pojasnila in pomoč pri uveljavljanju pravic s področja interventne zakonodaje – preverite. 

 

* Zgoraj navedeni ukrepi predstavljajo predlog Vlade, ki še ni bil obravnavan in potrjen s strani Državnega zbora (najverjetneje v naslednjem tednu).