Na podlagi Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja je določena nova višina pavšalnih prispevkov za zavarovance iz 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki začnejo veljati od 1. aprila dalje.

Zneski pavšalnih prispevkov se letno usklajujejo z gibanjem povprečnih plač v Republiki Sloveniji.
Vrsta pavšalnega prispevka Znesek od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 Znesek od 1. 4. 2018 dalje
osebe, ki opravljajo praktično delo, prostovoljno prakso po končanem šolanju, poklicno rehabilitacijo, usposabljanje. itd. 6,62 EUR mesečno 6,80 EUR mesečno
dijaki, študenti na obvezni in prostovoljni delovni praksi 9,89 EUR letno 10,16 EUR letno
osebe na prestajanju kazenskih sankcij, mladoletniki proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep 13,18 EUR mesečno 13,54 EUR mesečno
osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, pa niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-2 in za osebe, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost, pa niso zavarovane po 17. ali 25. členu ZPIZ-2 33,01 EUR mesečno 33,90 EUR mesečno
sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso zavarovani po 15. členu ZPIZ-2 165,04 EUR letno ali 13,75 EUR mesečno 169,50 EUR letno ali 14,12 EUR mesečno
osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti 3,28 EUR letno 3,37 EUR letno
Prispevki za vrednotnico

S 1. aprilom 2018 se spreminja tudi višina prispevkov za osebno dopolnilno delo na posamezno vrednotnico. Nova višina tako znaša 7,37 EUR za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 2,11 EUR za zdravstveno zavarovanje (skupaj 9,48 EUR).

Vrsta prispevka Znesek od 1. 5. 2017 do 31. 3. 2018 Znesek od 1. 4. 2018 dalje
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7,18 EUR 7,37 EUR
zdravstveno zavarovanje 2,05 EUR 2,11 EUR

 

Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo se obračuna na posamezno vrednotnico.