Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
14. maja, 2020

Oprostitev DDV od pridobitve in dobave zaščitne opreme po ZIUZEOP-A

Oprostitev plačila DDV se uporabi za določeno zaščitno in medicinsko opremo iz seznama blaga, ki ga bo določila Vlada Republike Slovenije. Ker seznam zaenkrat še ni znan, trenutno še ni mogoče uveljavljati oprostitve plačila DDV.

Oprostitev plačila DDV velja za davčnega zavezanca, ki je oziroma bo v obdobju od vključno 13. marca 2020 do vključno 31. julija 2020 opravil dobave zaščitne in medicinske opreme iz seznama blaga, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Unije. Kot že omenjeno, seznam še ni objavljen

Za dobave in pridobitve blaga, opravljene pred uveljavitvijo ZIUZEOP-A, bo mogoče uveljaviti oprostitev s popravkom računa. Popravek se vključi v obračun DDV za davčno obdobje, v katerem je izdan popravek računa. Na računu bo potrebno v zvezi z oprostitvijo navesti 62.b člen ZIUZEOP-A, poleg vseh obveznih sestavin računa po ZDDV-1.

Davčni zavezanec, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV, mora v elektronski obliki kot lasten dokument preko sistema eDavki predložiti poročilo o opravljenih dobavah blaga na obrazcu »Poročilo DDV – oprostitev po ZIUZEOP-A«. Poročilo je potrebno predložiti za koledarski mesec, v katerem je bila opravljena pridobitev ali dobava, in sicer najkasneje do zadnjega delovnega dne za pretekli koledarski mesec.