Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod
30. maja, 2022

Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

V davčnem obračunu za leto 2022 bo mogoče koriščenje nove olajšave, in sicer olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod. Olajšavo določata 55.c člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ter 65.a člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2).

Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod v davčnem obdobju vlaganj, vendar največ v višini davčne osnove za vlaganja v:

  • računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke;
  • okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.

Način uveljavljanja olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod podrobneje predpiše Minister pristojen za finance. Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022. Priloga Pravilnika je obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod, ki se predloži davčnemu organu v elektronski obliki hkrati s predložitvijo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb oziroma obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. S pravilnikom so natančneje opredeljena vlaganja za katera se lahko uveljavlja olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.