Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod
30. maja, 2022

Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

V davčnem obračunu za leto 2022 bo mogoče koriščenje nove olajšave, in sicer olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod. Olajšavo določata 55.c člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ter 65.a člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2).

Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod v davčnem obdobju vlaganj, vendar največ v višini davčne osnove za vlaganja v:

  • računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke;
  • okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.

Način uveljavljanja olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod podrobneje predpiše Minister pristojen za finance. Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022. Priloga Pravilnika je obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod, ki se predloži davčnemu organu v elektronski obliki hkrati s predložitvijo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb oziroma obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. S pravilnikom so natančneje opredeljena vlaganja za katera se lahko uveljavlja olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.