Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Olajšave za donacije za vrhunski šport
6. maja, 2022

Olajšava za donacije za vrhunski šport in druge novosti 2022

S 1.1.2022 veljajo nova pravila glede olajšav za donacije:

  • splošna olajšava za donacije se je dvignila na 1 % obdavčenih prihodkov,
  • dodatna olajšava 0,2 % obdavčenih prihodkov za kulturne namene, športne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene,
  • dodatna olajšava 3,8 % obdavčenega prihodka za izplačila izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport.

Novo pravilo velja tako za družbe in druge pravne osebe po ZDDPO-2 kot za tiste, ki so obdavčeni za dosežen dohodek iz dejavnosti po ZDoh-2 (razen normirancev).

Seznam (evidenco) izvajalcev programov vrhunskega športa, za donacije katerim se navedena olajšava lahko uveljavlja, objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije. Seznam se osvežuje vsake 4 mesece in je dostopen s klikom tukaj.