odsotnost z dela stavka v vzgoji in izobraževanju
8. marca, 2022

Odsotnost z dela v času stavke v vzgoji in izobraževanju

Glede na dejstvo, da bo v sredo, 9. 3. 2022, kar nekaj zaposlenih moralo zaradi stavke v vzgoji in izobraževanju ostati doma, se poraja vprašanje, na kakšen način bo mogoče opravičiti odsotnost z dela in jo tudi pravilno obračunati.

Če bo zaradi stavke onemogočeno varstvo otrok, bo eden od staršev lahko koristil odsotnost zaradi višje sile, seveda ob predpostavki izpolnjevanja vseh pogojev oziroma elementov le-te (prisotnost zunanjega vzroka, nepričakovanost dogodka ter neizogibnost in neodvrnljivost dogodka). V vsakem posameznem primeru bo potrebno preveriti, ali je varstvo neizogibno (varstvo otroka do 5. razreda osnovne šole, prilagoditev  delovnega časa in podobno).

Za čas odsotnosti zaradi višje sile ima delavec pravico do polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 % minimalne plače (v breme delodajalca). Višjo silo pa je mogoče koristiti tudi delno, torej le za določeno število delovnih ur oziroma deljeno (na primer vsak starš polovico delovnega dne).

Če pa bo kljub stavki organizirano nujno varstvo, pa ne bodo podani elementi višje sile, zatorej se bo moral delavec ob morebitni odsotnosti z delodajalcem dogovoriti za drugo obliko odsotnosti z dela (letni dopust). Vrsta in način obračuna odsotnosti z dela bosta torej odvisni od zagotavljanja nujnega varstva v posameznem vrtcu oziroma šoli.