20. februarja, 2019

Oddaja vloge za vzdrževane družinske člane in uveljavljanje olajšave

Do 5.2.2019 je bilo mogoče oddati vlogo za vzdrževane družinske člane v papirni obliki, od 6.2.2019 dalje namreč poteka v Finančni upravi RS vnašanje podatkov iz papirnatih vlog za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane v informacijski sistem. V času vnosa teh podatkov bo ostal portal odprt tudi za zunanjo javnost. Tako lahko zavezanci oddajo to vlogo preko mobilne aplikacije eDavki ali preko spletnega portala eDavki do 20. 2. 2019 (zadnji dan).

Kdo je vzdrževani družinski član (VDČ)

VDČ so lahko brez omejitev otroci do 18. leta starosti. Vsi ostali (npr. starejši otroci od 18 let, zakonski partnerji in starši zavezanca) pa morajo izpolnjevati posebne pogoje, ki so predstavljeni v  pojasnilu o oznakah sorodstvenega razmerja.

Uveljavljanje olajšave

Zavezanec se lahko odloči, da bo VDČ uveljavljal med letom pri izračunu akontacije dohodnine. Svojemu delodajalcu dostavi izpolnjen  obrazec, ki se imenuje »Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine«. Zaradi medletnega načina uveljavljanja olajšave je zavezančeva neto plača višja, kot bi jo imel sicer.

Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave, in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti, mora najpozneje do 5. februarja vložiti Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine (v nadaljevanju: vloga). Le to lahko vloži preko mobilne aplikacije eDavki, kjer je na voljo pred izpolnjena vloga, s podatki iz zavezančeve zadnje vložene vloge. Vlogo je mogoče vložiti tudi elektronsko preko sistema eDavki. Zavezanec pa lahko vlogo odda tudi osebno ali po pošti na pristojni finančni urad. Papirna vloga se odda najkasneje do 5. februarja.

Kdo uveljavlja olajšavo

Če otrok izpolnjuje pogoje za uveljavljanje olajšave za VDČ, ga lahko uveljavlja eden izmed staršev ali pa oba. V slednjem primeru si morata starša čas uveljavljanja razdeliti tako, da njuna vsota ne preseže 12 mesecev (npr. vsak po 6 mesecev).

Če se ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna vsakemu sorazmerni del olajšave (vsakemu polovica).

Ne uveljavljane olajšave

Če zavezanec olajšave ne uveljavlja niti na mesečni niti na letni ravni, bo prejel informativni izračun dohodnine (IID), v katerem olajšava ne bo upoštevana. Zaradi tega bo imel v svojem IID večje doplačilo oz. manjše vračilo dohodnine, kot sicer. Če bo posebno olajšavo želel uveljavljati, bo moral podati  ugovor zoper IID. V ugovoru se olajšava še da uveljavljati, vendar zavezanec morebitno vračilo dohodnine prejme kasneje, kot bi sicer.

Vir: FURS