Samostojni podjetniki (s.p.), ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo davčni obračun oddati najkasneje do konca marca. Letnega poročila pa s.p. normirancu ni potrebno sestaviti. Za dohodek iz dejavnosti velja, da se vedno ugotavlja za leto, ki je enako koledarskemu. Izjema je  začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti med letom.

V primeru ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se upoštevajo normirani odhodki v višini 80 % prihodkov. Dohodki iz dejavnosti se s.p. normirancem ne vštevajo v letno odmero dohodnine. To pomeni, da s.p. normiranec, ki ima le dohodke iz dejavnosti, ni zavezanec za letno odmero dohodnine in posledično tudi ne prejme informativnega izračuna dohodnine. Torej ne more uveljavljati olajšav, kot so splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane in olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Normirani odhodki so omejeni navzgor in lahko v letu 2019 znašajo največ 40.000 eurov, ali 80.000 eurov, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Zavezanec lahko pri ugotavljanju davčne osnove davčnega leta upošteva normirane odhodke v višini 80 % prihodkov, če priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in pod naslednjimi pogoji, ki veljajo za leto 2019:

  • če v davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne presegajo 50.000 eurov, ali
  • če v davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne presegajo 100.000 evrov in je bila pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.