Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
19. avgusta, 2016

Od uvođenja servisa e-POREZI podneto 11 milona poreskih prijava

Od početka uvođenja elektronskih servisa Poreske uprave, podneto je ukupno 11.118.317 elektronskih poreskih prijava. Od toga je 10.800.010 elektronskih prijava podneto u poslednje tri godine, kada je za većinu poreskih prijava uvedena obaveza elektronskog podnošenja. Mesečno se, u poslednjih šest meseci, u proseku podnese oko 430.000 elektronskih poreskih prijava.

Od ukupnog broja prijava putem portala e-POREZI najviše je podneto pojedinačnih poreskih prijava o obračunatim porezima i doprinosima, PDV prijava i poreskih prijava za porez na dobit pravnih lica.

Čak 95 odsto poreskih prihoda koje administrira Poreska uprava danas je pokriveno elektronskim servisima za podnošenje poreskih prijava, dok će servisi za preostale poreske prijave biti aktivirani u narednom periodu. Poreski obveznici za pristup elektronskim servisima na portalu e-POREZI koriste kvalifikovane elektronske sertifikate, jedan od najsavremenijih i najsigurnijih načina zaštite u elektronskoj komunikaciji.

Stalnim unapređenjem elektronske komunikacije poreskih obveznika sa Poreskom upravom posredstvom elektronskih servisa e-POREZI, omogućeno je lakše, brže i jednostavnije ispunjavanje poreskih obaveza, kao i smanjenje troškova u postupku podnošenja poreskih prijava. Na portalu e-POREZI trenutno funkcionišu elektronski servisi za podnošenje 13 poreskih prijava. Da bi se poreskim obveznicima pomoglo u izvršavanju poreskih obaveza, opšti postupak podnošenja elektronskih prijava prikazan je u video uputstvu za podnošenje elektronskih poreskih prijava. Za većinu elektronskih poreskih prijava sačinjena su i pojedinačna korisnička, kao i video uputstva koja su objavljena na sajtu Poreske uprave