Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
22. januarja, 2018

Od 6. januara novi iznosi najniže i najviše osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji će važiti za celu 2018. godinu

Poslednjim izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisano da će se iznosi najniže i najviše osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje utvrđivati jednom godišnje, umesto na svaka tri meseca, kao do sada . Shodno tome, u Službenom glasniku RS broj 2/18 objavljeni su iznosi najniže i najviše osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, koji će biti u primeni tokom cele 2018. godine, počev od 6. januara. 

Odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisano je da najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Dakle, misli se na period od decembra 2016. godine do novembra 2017. godine. Iznos najniže mesečne osnovice svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija.

Po istom principu utvrđuje se i najviša mesečna osnovica doprinosa. Kao i do sada, najviša mesečna osnovica doprinosa utvrđuje se kao petostruki iznos navedene prosečne zarade.

Iznosi najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa primenjuju se do 31. 12. 2018. godine, i to od prvog narednog dana od dana objavljivanja ovih iznosa u Službenom glasniku Republike Srbije.
U Službenom glasniku RS broj 2/18 od 5. 1. 2018. godine objavljeni su sledeći iznosi:
  • najniža mesečna osnovica doprinosa: 23.053 dinara (u primeni od 6. 1. 2018. godine);
  • najviša mesečna osnovica doprinosa: 329.330 dinara (u primeni od 6. 1. 2018. godine);
  • najviša godišnja osnovica doprinosa za 2017. godinu: 3.951.855 dinara.