Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
20. aprila, 2017

Od 1. aprila 2017. godine u primeni je nov način obračuna PDV-a kod zakupa opreme iz inostranstva

U slučaju zakupa opreme iz inostranstva od stranog lica mesto prometa je Srbija (mesto sedišta zakupca). Međutim, imajući u vidu da se kod zakupa pokretnih stvari iz inostranstva radi o privremenom uvozu, nad kojim se sprovodi carinski postupak, od početka primene propisa o PDV-u ustanovljen je postupak koji je podrazumevao da nadležna carinarnica u postupku odobravanja privremenog uvoza utvrđuje iznos uvoznih dažbina i PDV-a i deklaranta obavezuje da ih plaća mesečno. Drugim rečima, kod zakupa opreme iz inostranstva zakupac nije bio dužan da internim putem obračunava PDV.

Poreska osnovica obračunavala se na osnovu vrednosti opreme utvrđene prema carinskim propisima. Iznos PDV-a koji se delimično plaćao na privremeno uvezenu robu utvrđivao se u visini od 3% od iznosa PDV-a koji bi se platio za robu kada bi se ona stavila u slobodan promet, na dan prihvatanja deklaracije za privremeni uvoz, za svaki mesec ili deo meseca za vreme dok je roba privremeno uvezena.

Povodom početka primene novih pravila određivanja mesta prometa usluga, Ministarstvo finansija odlučilo je da se prethodno opisani postupak promeni i započne sa primenom opštih pravila iz Zakona o PDV-u, o čemu je izdato i zvanično objašnjenje.

Suština je da – počev od 1. aprila 2017. godine – carinski organ više neće vršiti obračun PDV-a na dosadašnji način, već će obavezu obračuna PDV-a imati primalac usluge (zakupac) kao poreski dužnik. Primalac usluge će PDV obračunavati internim putem dok će pravo na odbitak prethodnog poreza ostvarivati u skladu s opštim uslovima. Podrazumeva se da mislimo na slučajeve zakupa opreme iz inostranstva kod kojih je mesto prometa Srbija, a strano lice nije evidentirano kao obveznik PDV-a.

Izvor: www.pktatic.rs