Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
3. oktobra, 2019

Od 1.2.2020 ne bo več tiskanja bolniških listov

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pripravlja informacijsko rešitev za izdajo papirne listine – Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski obliki (eBOL), ki bo omogočala postopno nadomestitev papirne listine (t.i. »zeleni« BOL) z elektronsko.

Predvidoma bodo vsi zdravniki z začetkom leta 2020 izdajali samo še e-bolniške liste. Delodajalci pa jih bodo morali elektronsko prevzemati predvidoma od februarja 2020 dalje.

Delodajalcu ne bo več potrebno čakati, da mu bo delavec prinesel bolniški list, ampak ga bo za svoje delavce prevzel sam. Prevzemali jih bodo preko portala SPOT (prej eCEM).  Ukinitev papirnate listine bo za delodajalce pomenila poenostavitev postopkov pri vlaganju refundacijskih zahtevkov.

OD 1. 2. 2020 NE BO VEČ TISKANJA BOLNIŠKIH LISTOV

3. septembra 2019 so v okviru pilotnega projekta nekateri zdravniki že pričeli z zapisom eBOL v informacijski sistem pri zdravniku, ki ga bo le-ta z uporabo sistema »on-line« posredoval v informacijski sistem ZZZS. Predvidoma od 1.11.2019 pa bodo pričeli eBOL-e postopoma izdajati tudi drugi zdravniki. V tej fazi bo še vedno potrebna izdaja papirne listine. Predvideva se, da od 1. 2. 2020 zdravniki ne bodo več tiskali t.i. »zelenih« BOL. Kadar bo to potrebno, bo zdravnik natisnil eBOL na belem papirju velikosti A4 formata.

OD 1. 2. 2020 OBVEZNO PREVZEMANJE eBOL PREK SISTEMA SPOT

ZZZS pa bo predvidoma z novim letom, v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, za delodajalce pripravil rešitev, s katero bodo na spletnem portalu za podporo poslovnim subjektom (v nadaljevanju: portal SPOT; prej eVEM) delodajalcem na voljo eBOL-i njihovih delavcev. Delodajalci in zavarovanci, ki so sami zavezanci za plačilo prispevka in so vpisani v Poslovni register Slovenije bodo obvezno, in sicer za začasno zadržanost od dela od 1. 2. 2020, prevzeli eBOL-e za svoje zaposlene prek sistema SPOT in ne bodo več zahtevali od zaposlenih, da jim morajo eBOL dostaviti v papirni obliki. Za tiste zavarovance, ki so zaposleni pri delodajalcih, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije (npr. zaposleni pri fizični osebi), bo osebni zdravnik še nadalje izstavil eBOL tudi v papirnati obliki.

KAJ MORA UREDITI DELODAJALEC ZA DOSTOP DO eBOL

Delodajalec mora pooblastiti npr. osebo v kadrovski službi, službi za obračun plač ali drugo osebo za prevzem eBOL-ov njihovih zaposlenih. Ta pooblaščena oseba mora za prijavo v sistem SPOT in prevzem eBOL-ov imeti digitalno potrdilo. Predlagamo, da si te osebe digitalno potrdilo pridobijo pred 1. 1. 2020. Pooblastilo pa bo možno pridobiti na točkah eVEM šele, ko bo rešitev (prevzem eBOL-ov) že v produkciji na eVEM (predvidoma po 1.1. 2020).

POENOSTAVITEV POSTOPKOV PRI DELODAJALCIH

Ukinitev papirne listine bo za delodajalce pomenila poenostavitev postopkov pri vlaganju refundacijskih zahtevkov. Delodajalec bo sicer od ZZZS na podlagi pisne vloge zahteval refundacijo nadomestila za svojega zaposlenega za posamezna obdobja njegove začasne zadržanosti od dela zaradi poškodbe ali bolezni, zahtevkom za refundacijo nadomestil plač pa ne bo potrebno več prilagati fotokopijo ali skeniran BOL. Delodajalcu tako ne bo več potrebno čakati, da mu bo delavec dostavil BOL, temveč bo tekoče seznanjen z izdanimi eBOL in jih bo lahko sam prevzel kadarkoli in tudi morebiti že pripravil zahtevek za refundacijo. Omogočen bo avtomatski vnos podatkov iz eBOL v informacijski sistem delodajalca za obračun plač in nadomestil plač in pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestila.

Samostojnim zavezancem zaradi izplačila nadomestila plače ne bo več potrebno priložiti eBOL-a, niti podatkov iz hrbtne strani, katere je do sedaj izpolnjevala Finančna uprava Republike Slovenije. Samostojni zavezanci bodo na ZZZS vložili le vlogo za izplačilo nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer bodo navedli obdobje, za katerega želijo izplačilo in svoj transakcijski račun.

VKLJUČITE SE V SISTEM ZA ELEKTRONSKO VLAGANJE ZAHTEVKOV (eZAHTEVEK) oziroma NADGRADITE ŽE OBSTOJEČE REŠITVE eZAHTEVKA

Od 1. 10. 2016 je omogočeno elektronsko vlaganje zahtevkov v sistemu e-VEM (SPOT), ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo in je povezan z informacijskim sistemom ZZZS.

eZahtevek je možno pripraviti na dva načina:
s pomočjo spletne aplikacije na portalu e-VEM ali
z uporabo vmesnika eNDM

Pri elektronskem vlaganju zahtevka bo delodajalec pri pripravi obračuna za posameznega delavca pripadajoč eBOL izbral iz seznama eBOL-ov tega delavca in ne bo več potrebno skenirati eBOL-e. Zaradi te poenostavitve postane elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestil plač še enostavnejše.

Dostop do ebol prek spletnega portala zzzs za zavarovane osebe na naslovu https://moj.zzzs.si

Vir novice: ZDS