22. novembra, 2016

Očekuje se odlaganje primene Pravilnika o evidenciji o PDV-u i pregledu obračuna PDV-a do 1. januara 2018.

Prema nezvaničnim informacijama kojima raspolažemo, ministar finansija odlučio je da se odloži primena Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, najverovatnije do 1. januara 2018. godine. Očekuje se zvanično saopštenje Ministarstva finansija, s tim da će formalno odlaganje uslediti tek krajem tekuće godine kada se očekuje donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u. Naime, obaveza podnošenja pregleda obračuna PDV-a propisana je Zakonom o PDV-u, pa se takva obaveza može odložiti samo izmenom toga zakona. Dakle, očekuje se da do kraja tekuće godine budu izvršene izmene i dopune Zakona o PDV-u.
Odlaganje početka primene Pravilnika ispostavilo se kao neminovno jer su novi zahtevi za vođenjem evidencije i sastavljanjem pregleda obračuna takvi da ih je teško implementirati u relativno kratkom roku. Tome su svakako doprinele brojne inicijative koje su bile pokrenute i opšte nezadovoljstvo koje je izazvano kod onih koji treba da primene nova pravila.
Izvesno je da će se u narednom periodu izvršiti izmene Pravilnika koje bi trebalo da rezultiraju prihvatljivijim načinom vođenja evidencije i sastavljanja pregleda obračuna PDV-a. Verovatno će se nova pravila definisati novim jedinstvenim Pravilnikom o PDV-u koji je u najavi još od prošle godine.