Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
2. marca, 2018

Obveza predavanja Izvješća po državama za određene porezne obveznike u Hrvatskoj (Country-by-Country Reports-CbCR)

Sukladno EU Direktivi 2016/881 sve skupine multinacionalnih poduzeća („skupine MNP“) su obvezne svake godine dostaviti informacije o poreznoj jurisdikciji u kojoj posluju te navesti iznos prihoda, dobit prije poreza na dobit te plaćeni i obračunani porez na dobit, broj zaposlenih, prijavljeni kapital, akumuliranu dobit i materijalnu imovinu, kao i identitet svakog subjekta u skupini u kojoj posluje te poslovne aktivnostima kojim se bavi svaki subjekt – tzv. CbCR.

Izvještavanje vezano uz CbCR propisano je u Hrvatskoj Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza (NN 115/16) i Pravilnikom o automatskoj razmjeni informacija u području porezna (NN 18/2017).
Tko je obveznik predaje CbCR?
CbCR izvještavanje po državama odnosi se na skupine MNP koje imaju ukupni konsolidirani prihod u iznosu EUR 750 milijuna, a krajnje matično društvo je obveznik podnošenja CbCR izvješća u zemlji u kojoj je porezni rezident.
Obvezni su za poreznu godinu koja počinje 1. siječnja 2017. Ministarstvo financija, Poreznu upravu izvijestiti i dostaviti informacije kako slijedi:
 • Je li krajnje matično društvo ili zamjensko matično društvo ili sastavni subjekt –
  • Rok za dostavu ove obavijesti tijekom 2018. je najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje dobit u skladu sa Zakonom o porezu na dobit (NN 177/04., 90/05., 57/06., 146/06., 80/10., 22/12., 148/123., 143/14., 50/16., 115/16.). Na primjer, do 30. travnja 2018. ukoliko porezno razdoblje završava 31. prosinca 2017.
 • Izvijesti o identitetu i poreznoj rezidentnosti (naziv države) onog subjekta koji će podnijeti izvješće po državama u ime skupine multinacionalnih poduzeća.
  • Rok za dostavu ove obavijesti tijekom 2018. je najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje dobit u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Na primjer, do 30. travnja 2018. ukoliko porezno razdoblje završava 31. prosinca 2017.
 • Krajnje matično društvo skupine multinacionalnih poduzeća ili njegovo zamjensko matično društvo obvezni su Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dostaviti prvo izvješće po državama za poreznu godinu koja počinje 1. siječnja 2017. ili nakon tog datuma u roku od 12 mjeseci od posljednjeg dana te izvještajne porezne godine.
Obavijesti iz točke 1. i 2. (notifikacije) dostavljaju se poštom na adresu Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured, Sektor za normativnu djelatnosti i međunarodnu suradnju, Boškovićeva 5, 10 000 Zagreb.
Odnosno, porezna uprava moći će dobiti uvid u sljedeće odnose:
 • Odnos prihoda i dobiti
 • Broj zaposlenih u odnosu na ostale države
 • Imovina društva u odnosu na ostale države
 • Ukupni kapital
 • Plaćeni porez na dobit i sl.
Naime, nove OECD Smjernice stavljaju naglasak na funkcije koje obavlja određeno društvo, rizike koje preuzima i imovinu koju unosi.