Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
10. februarja, 2022

Obračun plač si zasluži največjo pozornost

Pravilen izračun plače in pravilno izplačilo je za podjetje izjemnega pomena, saj s tem ohranja zaupanje in zvestobo svojih zaposlenih. Mesečna plača je za posameznike pogosto edini vir dohodka, zato šteje vsak cent. Če pride do netočnega izplačila oziroma če pride do zamude pri izplačilu, lahko takšne nepravilnosti načnejo vzdušje in pripadnost zaposlenih, kar pa v končni fazi lahko prizadene storilnost v podjetju oziroma vodi k odhodu delavcev.

Kljub zavedanju o pomenu pravilnega obračuna plače, se napake pri plačilnih listah in posledično pri izplačilih zelo hitro in pogosto dogodijo. Razlogi za težave so običajno:

  • veliko število podatkov,
  • pomanjkljivi podatki,
  • kratka nepazljivost,
  • nepoznavanje zakonodaje in
  • pomanjkanje časa.

Za pravilen obračun je potrebno razumevanje in priprava podatkov, ki bodo upoštevani pri izplačilu plače. Celoten proces obračuna plač je mogoče razdeliti na tri povezane faze: dejavnosti pred obračunom plač, dejanski obračun plač in sprotno spremljanje sprememb in novosti.

Izjemnega pomena je pridobitev vseh potrebnih vhodnih podatkov. Ti vključujejo podatke o dogovorjeni plači ter morebitnih stimulacijah, plačilni politiki podjetja, vodenje prisotnosti, dopustov, bolniških in drugih odsotnosti, sisteme nagrajevanja, bonitete, odpravnine, in podobno. Vse te podatke je treba na sistematičen in jasen pregled pripraviti za vsakega posameznega zaposlenega, saj bodo podlaga za obračun plače posameznika.

K obračunu plač v širšem smislu spada tudi vodenje personalnih map, tj. celovita obravnava posameznega zaposlenega, kar vključuje tudi skrb za usposabljanje zaposlenih za varstvo pri delu ter napotitev na predhodne in obdobne zdravniške preglede.

Same podatke je treba nato pravilno obdelati, tj. ugotoviti, kaj vse je predmet obdavčitve oziroma obračuna prispevkov za socialno varnost in kakšen znesek se delavcu nameni za izplačilo (t.i. neto plača). Obdelane podatke je treba pravilno poročati v elektronski obliki. Neupoštevanje veljavne zakonodaje ima lahko resne pravne in finančne posledice.

Na samo izplačilo vplivajo končno tudi morebitni odtegljaji pri plači na račun izvršbe ali upravno-administrativnih prepovedi.

Za ustrezno obdelavo je potrebno poznati delovnopravne predpise, standarde, sodno in upravno prakso ter stališča pristojnih organov. Na področju plač in njene obdavčitve v širšem smislu se predpisi nenehno spreminjajo, zaradi česar obračunovalec plač že dolgo ni več le administrator, temveč svetovalec in strokovnjak.


Prednosti obračuna plač na Unija Smart Accounting so specializirani strokovni sodelavci, ki so ažurno seznanjeni z zakonodajo, vam pa zanesljivo in varno pomagajo znižati stroške in povečati produktivnost. Obenem imate tudi pregled nad delom svojih zaposlenih, le-ti pa imajo vselej na vpogled podatke v zvezi s svojo zaposlitvijo.

Vsekakor pa smo vam za dodatno pomoč na voljo kadarkoli na e-naslovu info@unija.com.


Avtorica: dr. Nina Orehek Ručigaj, vodja pravnega in davčnega svetovanja na Unija Consulting