Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
3. aprila, 2017

Objavljene su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke” za 2017. godinu

Ministar finansija doneo je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2017. godinu. Kao što i sam naziv pravilnika govori, propisane kamatne stope odnose se na utvrđivanje poreza na dobit za 2017. godinu. Kamatne stope su objavljene blagovremeno kako bi povezana lica unapred mogla da znaju za koje kamatne stope će se smatrati da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”.
Inače, kada se radi o utvrđivanju poreza na dobit za 2016. godinu, relevantne su kamatne stope koje su propisane Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2015. i 2016. godinu. Naime, ovaj pravilnik se primenjuje i na utvrđivanje poreza na dobit za 2016. godinu, što znači da se primenjuju iste kamatne stope kao i prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2015. godinu.