Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
20. decembra, 2017

Objavljene su izmene i dopune nekoliko poreskih zakona

U “Službenom glasniku RS“ broj 113/2017 objavljene su izmene i dopune poreskih i drugih zakona od značaja za poslovanje privrednih subjekata:

 

 1.  Zakon o izmenama i dopunama Zakona porezu na dodatu vrednost;
 2.  Zakon o izmenama i dopunama Zakona porezu na dobit pravnih lica;
 3.  Zakon o izmemama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
 4.  Zakon o izmenama i dopunama Zakona doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 5.  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama;
 6.  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama;
 7.  Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (novi zakon);
 8.  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu;
 9.  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca;
 10.  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti;
 11.  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju;
 12.  Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (novi zakon).

O najvažnijim izmenama smo već pisali, prilikom objave nacrta izmena i dopuna:

http://www.unija.si/news/1615/221/Objavljeni-su-nacrti-izmena-i-dopuna-nekoliko-poreskih-zakona-PDV-dobit-dohodak-doprinosi-i-takse/d,novice_detail/
Većina izmena primenjivaće se od 1. januara 2018., godine, dok će neke imati odloženu primenu.